Karencja ubezpieczeniowa

Karencja ubezpieczeniowa to okres od zawarcia umowy ubezpieczenia do momentu, w którym rozpocznie się ochrona świadczona przez ubezpieczyciela. W okresie karencji ochrona jest zawieszona, bo firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niektóre szkody. Celem karencji jest wykluczenie sytuacji, w której klient zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym tuż przed spodziewaną szkodą lub od razu po niej, ale zgłasza ją w ramach świeżo wykupionego ubezpieczenia, podając nieprawdziwy czas zdarzenia. Karencja eliminuje próby wyłudzania odszkodowań.

Jakie ubezpieczenia są objęte karencją?

  1. Ubezpieczenia majątkowe, np. mieszkania lub domu. Karencja w tych umowach eliminuje sytuacje, w których przed nadchodzącym zagrożeniem, np. nadejściem potężnych burz, opadów gradu, a szczególnie powodzi, ludzie zaczynają ubezpieczać lokale, spodziewając się szkód. Przykład: Allianz w OWU Ubezpieczenia Mój dom zastrzega, że ochrona ubezpieczeniowa w przypadku powodzi rozpoczyna się dopiero po 30 dniach od pierwszego dnia okresu ochrony, chyba że umowa jest przedłużana.
  2. Ubezpieczenia na życie. Karencja zapobiega wyłudzaniu odszkodowań przez klientów, którzy ubezpieczają się, np. po wykrytej chorobie, ale także w innych przypadkach. Przykład: PZU w OWU ubezpieczenia Ochrona Każdego Dnia zastrzega, że nie wypłaci odszkodowania za śmierć osoby ubezpieczonej, jeśli ta popełni samobójstwo w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.
  3. Ubezpieczenia zdrowotne, które obejmują specyficzne zdarzenia (np. wsparcie wyłącznie po zawale serca lub udarze mózgu), pokrywają koszt hospitalizacji (po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie), zapewniają nawet zagraniczne konsultacje medyczne (w przypadku nowotworów i innych ciężkich chorób). Przykład: Warta wprowadza w indywidualnym ubezpieczeniu na życie Warta Ochrona 90-dniową karencję w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby lub poważnego zachorowania ubezpieczonego.

Na czym polega karencja ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka?

Ubezpieczyciel może zaznaczyć, że wypłaci 100% sumy ubezpieczenia w dniu urodzenia dziecka lub 200% sumy po urodzeniu martwego dziecka, jeśli od zawarcia umowy do dnia porodu minie, np. 9 miesięcy. Oznacza to, że nie opłaca się kupować ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka, kiedy ciąża trwa już kilka miesięcy, chyba że umowa nie mówi nic o karencji, ale wówczas składka będzie wyższa.