Klauzula ubezpieczenia

Klauzula ubezpieczenia modyfikuje ochronę ubezpieczeniową. Wyróżnia się klauzule wykluczające pewne zdarzenia spod odpowiedzialności ubezpieczyciela (np. wyłączenia odpowiedzialności) i klauzule rozszerzające zakres ochrony (np. klauzulę aktów terroru), które są dodatkowo płatne. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb danej osoby. Klauzule mogą zobowiązywać klienta zakładu ubezpieczeń do wykonywania konkretnych czynności (np. podczas zgłaszania szkody). Istnieją także klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej, czyli takie, które są niedopuszczalne w umowach i wpisywane do specjalnego rejestru.

Popularne klauzule w ubezpieczeniach komunikacyjnych

grafika
 • Klauzula inspekcji pojazdu – jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie autocasco, musisz liczyć się z ewentualnymi oględzinami samochodu na żądanie zakładu ubezpieczeń przed podpisaniem umowy. Celem inspekcji pojazdu jest zweryfikowanie jego stanu technicznego. Rzeczoznawca opłacony przez towarzystwo ubezpieczeniowe ma ocenić, czy dane zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie AC zgadzają się z rzeczywistością. Jeżeli oględziny pojazdu nie zostaną przeprowadzone wskutek odmowy właściciela pojazdu, umowa może nie zostać zawarta.
 • Klauzula franszyzy integralnej – określa minimalną wartość szkody, która podlega ochronie ubezpieczeniowej. Jeżeli franszyza integralna wynosi 500 zł, a wartość szkody – 300 zł, właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania z AC. Będzie musiał sfinansować naprawę pojazdu na własną rękę.
 • Klauzula znosząca redukcję sumy ubezpieczenia – dostępna, kiedy podstawowa wersja AC samochodu zakłada konsumpcję sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszanie jej o każde wypłacone odszkodowanie aż do wyzerowania. Właściciel pojazdu płaci wyższą składkę za utrzymanie sumy ubezpieczenia na takim samym poziomie przez cały okres umowy – bez względu na liczbę i wysokość wypłaconych odszkodowań.
 • Klauzula zabezpieczeń pojazdu – im wyższa wartość pojazdu, tym więcej zabezpieczeń antykradzieżowych może wymagać zakład ubezpieczeń. 
Przykład

Klauzula ubezpieczenia autocasco Generali podaje, że samochód osobowy o wartości do 300 000 zł powinien być wyposażony w zamontowaną fabrycznie blokadę uruchomienia silnika (immobiliser). Samochód osobowy o wartości powyżej 300 000 zł powinien mieć dodatkowe niezależne (i działające!) zabezpieczenie antykradzieżowe z homologacją na użytkowanie w Polsce.

Popularne klauzule w ubezpieczeniach turystycznych

grafika
 • Klauzula alkoholowa – podstawowa polisa turystyczna wyłącza spod odpowiedzialności szkody powstałe w związku ze spożyciem alkoholu przez osobę ubezpieczoną. Jeżeli chcesz, aby ubezpieczyciel wypłacił Ci świadczenie, kiedy złamiesz nogę po wypiciu kilku piw, musisz wykupić klauzulę alkoholową. Pamiętaj jednak, że ta klauzula nie anuluje innych wyłączeń odpowiedzialności – nadal nie otrzymasz odszkodowania, jeśli np. popełnisz przestępstwo lub sprowokujesz bójkę z innym turystą w pubie.
 • Klauzula aktów terroru – przed wyjazdem zagranicznym sprawdź zalecenia MSZ związane z podróżą do danego kraju. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, ale na miejscu poniesiesz szkody związane z biernym (!) uczestnictwem w nagłym akcie terroru, nie otrzymasz odszkodowania bez wykupionej dodatkowej klauzuli ubezpieczenia. Jest nazywana także klauzulą niespodziewanej wojny i może nie obowiązywać w wybranych krajach.
 • Klauzula chorób przewlekłych – chorujesz na nadciśnienie, cukrzycę lub inną chorobę przewlekłą? Sprawdź, co na jej temat podaje OWU. Możliwe, że potrzebujesz wykupić specjalną klauzulę ubezpieczenia, aby otrzymać świadczenie, kiedy Twój stan zdrowia niespodziewanie się pogorszy podczas zagranicznego wyjazdu.
 • Klauzula uprawiania sportów wysokiego ryzyka/ekstremalnych – każdy ubezpieczyciel może nieco inaczej kategoryzować dyscypliny sportowe. Sprawdź, jak został sklasyfikowany uprawiany przez Ciebie sport w OWU, np. ewolucje snowboardowe albo jazda na nartach poza stokiem. Może się okazać, że potrzebujesz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, aby otrzymać świadczenie za uraz ciała powstały podczas białego szaleństwa.

Popularne klauzule ubezpieczeniowe w NNW

grafika
 • Klauzula dziennego świadczenia szpitalnego – obejmuje wypłatę określonej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania, zatrucia pokarmowego, itp. Ubezpieczyciel ustala stawkę dzienną i maksymalną wysokość jednorazowego świadczenia.
 • Klauzula zasiłku z tytułu niezdolności do pracy lub nauki – umożliwia otrzymanie jednorazowego świadczenia, kiedy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie możesz pracować lub Twoje dziecko nie może chodzić do szkoły.
 • Klauzula zwrotu kosztów pogrzebu prawnego opiekuna – zapewnia opłacenie kosztów pogrzebu rodzica lub opiekuna prawnego, który zginął w wypadku lub zmarł wskutek choroby i osierocił ubezpieczone dziecko.
 • Klauzula pomocy psychologicznej – dzięki niej ubezpieczyciel opłaci wizyty u psychologa związane z traumatycznym przeżyciem.