Kolizja

Kolizja to zdarzenie drogowe skutkujące wyłącznie stratami materialnymi, czyli np. uszkodzeniami pojazdów, które zderzyły się ze sobą. Z tego powodu kolizja jest często utożsamiana ze stłuczką. W odróżnieniu od wypadku, kolizja nie skutkuje szkodami osobowymi, czyli np. uszczerbkiem na zdrowiu uczestników czy nawet ich śmiercią. Wzywanie policji na miejsce kolizji jest nieobowiązkowe. Wyjątkiem może być kilka sytuacji, np. kiedy sprawca kolizji odmawia spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Czy po kolizji trzeba zadzwonić po policję?

Pierwszym krokiem po stłuczce powinna być próba porozumienia się ze sprawcą. Jeśli przyznaje się do winy i zgadza na spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym, nie trzeba wzywać policji. Jeśli sprawca zaczyna się kłócić lub, co gorsza, zbiegł z miejsca stłuczki, koniecznie powiadom służby. Przyda Ci się notatka policyjna do uzyskania odszkodowania z UFG, jeśli nie masz własnego AC.

Wezwij policję po kolizji, jeśli:

  • podejrzewasz, że sprawca jest nietrzeźwy lub znajduje się pod wpływem środków odurzających;
  • sprawca nie ma przy sobie prawa jazdy lub odmawia podania danych ubezpieczenia OC pojazdu, z którego należy Ci się odszkodowanie;
  • nie możecie ustalić, kto jest winny zdarzenia.

Może się zdarzyć, że podczas spisywania oświadczenia sprawca weźmie na siebie odpowiedzialność, ale po zgłoszeniu szkody zacznie się wszystkiego wypierać. Może tak zrobić, bo wypełnienie oświadczenia o kolizji nie jest wiążące i równoznaczne z przyznaniem się do winy. W takiej sytuacji możesz udać się na komisariat. Przydadzą Ci się zdjęcia z miejsca zdarzenia i zeznania świadków. Po kolizji poproś okolicznych kierowców i przechodniów o dane personalne i kontaktowe.

Jakie są zasady zgłaszania szkody ubezpieczycielowi po kolizji?

  • Teoretycznie roszczenia związane z kolizją przedawniają się dopiero z upływem 3 lat, w praktyce warto jednak zgłosić szkodę jak najszybciej, aby ułatwić ubezpieczycielowi określenie okoliczności zdarzenia i szybko dostać odszkodowanie z OC sprawcy lub własnego ubezpieczenia AC.
  • Firma ubezpieczeniowa może zastrzec w OWU AC, że oczekuje niezwłocznego zgłoszenia szkody. Przykład: Allianz podaje, że klient powinien zgłosić szkodę z autocasco nie później, niż w ciągu 24 godzin od dnia szkody lub dnia, w którym było o niej wiadomo*.

*Za wyjątkiem utraty kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu. Taką szkodę należy zgłosić w ciągu 48 godzin od jej zaistnienia lub dowiedzenia się o niej. Dane z Przewodnika po ubezpieczeniu Mój Samochód z dnia 24.02.2023.