Kompensacja szkody

Kompensacja szkody w ubezpieczeniu mieszkania lub domu polega na wypłaceniu przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania dla klienta, który dzięki niemu może przywrócić mienie do stanu sprzed powstania szkody wskutek zdarzenia losowego.

Na czym polega kompensacja szkody?

Celem odszkodowania jest rekompensata straty, ale nie wzbogacenie się klienta zakładu ubezpieczeń. Dlatego odszkodowanie za szkodę na mieniu nie może zostać wypłacone z kilku różnych źródeł i nie może przekroczyć wartości rynkowej uszkodzonego lub zniszczonego mienia. W tym przypadku dochodzi do kompensacji faktycznej. O kompensacji ogólnej mówi się, kiedy świadczenie od ubezpieczyciela rekompensuje ból, cierpienie i inne niedogodności związane z powstaniem szkody.

Kompensacja szkody w ubezpieczeniu nieruchomości

Kompensacja szkód w ubezpieczeniu nieruchomości zachodzi, kiedy np. klient zakładu ubezpieczeń zgłasza kradzież z włamaniem, wskutek której został skradziony cenny sprzęt fotograficzny, a włamywacze uszkodzili zarówno stolarkę okienną, jak i drzwi antywłamaniowe. 

W ramach kompensacji szkody ubezpieczyciel: 

  • wypłaci odszkodowanie za utracony sprzęt fotograficzny, dzięki czemu klient będzie mógł kupić nowy aparat i akcesoria;
  • pokryje koszt naprawy okien i drzwi;
  • poniesie koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.

Czy szkoda zostaje zrekompensowana zawsze w 100%?

Niestety nie, bo ogromny wpływ na wysokość odszkodowania ma suma ubezpieczenia, a jednym z najczęstszych błędów właścicieli nieruchomości jest określenie zbyt niskiej sumy w stosunku do realnej wartości ubezpieczanego mienia. 

Pamiętaj, że zakład ubezpieczeń odpowiada finansowo za szkody wyłącznie w granicach sumy ubezpieczenia wpisanej do umowy. Jeśli właściciel nieruchomości określił sumę ubezpieczenia ruchomości domowych na poziomie 25 000 zł, mimo że mienie ruchome jest realnie warte 35 000 zł (obniżył w ten sposób cenę składki), otrzyma za niskie odszkodowanie po np. pożarze domu. W efekcie wypłacona kwota nie zrekompensuje w 100% strat materialnych, więc żeby np. zakupić nowy sprzęt komputerowy, osoba ubezpieczona będzie musiała wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Taką sytuację nazywa się niedoubezpieczeniem.