Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia następuje, kiedy firma ubezpieczeniowa redukuje sumę ubezpieczenia o każde odszkodowanie wypłacone klientowi aż do jej wyczerpania.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia AC

Redukcyjna suma ubezpieczenia jest często stosowana w autocasco. Z jednej strony – takie rozwiązanie umożliwia obniżenie składki AC, z drugiej strony – generuje ryzyko przedwczesnego wygaśnięcia umowy, jeżeli dojdzie do wyczerpania sumy ubezpieczenia. 

Jak to możliwe?

Jeśli właściciel samochodu zgłosi jedną dużą szkodę lub kilka mniejszych szkód w ciągu roku, a pod koniec umowy auto zostanie skradzione bądź powstanie kolejna kosztowna szkoda, może się okazać, że pozostała suma ubezpieczenia nie pokryje utraty pojazdu lub naprawy szkody. W efekcie właściciel samochodu będzie stratny finansowo.

Przykład

Hubert kupił autocasco z konsumpcją sumy ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł. Wartość pierwszej szkody, którą zgłoszono z AC, oszacowano na 11 500 zł. Wskutek zmniejszenia suma AC wyniosła 38 500 zł. W 8. miesiącu umowy autocasco samochód Huberta został skradziony. O ile wartość auta w dniu kradzieży wyceniono na 45 000 zł, o tyle Hubert nie mógł otrzymać takiej kwoty ze względu na redukcję sumy ubezpieczenia. Na dodatek mężczyzna wyraził zgodę na udział własny (1000 zł) w odszkodowaniu po kradzieży auta, więc otrzymał 37 500 zł.

W skrajnych wypadkach kilka wypłaconych odszkodowań może wyczerpać sumę ubezpieczenia w ciągu kilku miesięcy. 

Oczywiście możliwe jest wyrównywanie redukcyjnej sumy ubezpieczenia do pierwotnej wartości. Nazywa się to doubezpieczeniem. Jest to jednak dodatkowo płatna opcja.

Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia

Możesz wykupić konsumpcję sumy ubezpieczenia przed podpisaniem umowy AC. To oznacza, że po opłaceniu wyższej składki Twoje autocasco będzie charakteryzować się odnawialną sumą ubezpieczenia, która nie jest pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie

Chociaż AC z odnawialną sumą jest droższe od AC z konsumpcją sumy, pozwala uniknąć wymienionych wyżej ryzyk.

Przykład

Gdyby Hubert wykupił konsumpcję sumy ubezpieczenia, pierwsze odszkodowanie (11 500 zł) nie zmniejszyłoby sumy ubezpieczenia. Po kradzieży samochodu mężczyzna otrzymałby odszkodowanie równe wartości auta w dniu jego utraty, oczywiście po zredukowaniu o udział własny (1000 zł), czyli 44 000 zł. Oznacza to, że dzięki odnawialnej sumie ubezpieczenia Hubert dostałby 6500 zł więcej w porównaniu do wcześniejszego przykładu.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia nieruchomości

Ten mechanizm może być stosowany również w ubezpieczeniu domu lub mieszkania, zarówno tylko w wybranych ryzykach (Generali), jak i w całym ubezpieczeniu nieruchomości (UNIQA).

Przykład

Generali podaje, że suma ubezpieczenia mienia nie zmniejsza się po każdym wypłaconym odszkodowaniu za wyjątkiem ryzyka wyłudzenia gotówki. To oznacza, że jeśli Generali wypłaci odszkodowanie za oszustwo na wnuczka, policjanta i podszywanie się pod inną osobę, kwota zostanie odjęta od limitu przeznaczonego na to ryzyko, który wynosi maksymalnie 50 000 zł w wariancie all risks.