Koszty korepetycji

Zakład ubezpieczeń może zwrócić koszty korepetycji udzielanych poszkodowanemu dziecku, które wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie jest w stanie uczęszczać do szkoły przez okres podany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Maksymalna wysokość świadczenia to przeważnie kilkaset złotych.

Zwrot kosztów korepetycji w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego

Szukając informacji o zwrocie kosztów korepetycji w OWU NNW szkolnego, zwróć uwagę na warunki, które upoważniają do skorzystania ze świadczenia. 

  • Opłacenie korepetycji przysługuje najczęściej w okresie niezdolności do nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • Ubezpieczyciel określa minimalny i opcjonalnie maksymalny okres nieobecności dziecka w placówce edukacyjnej. 
  • OWU może podawać, ile przedmiotów mogą obejmować korepetycje. 
  • Najczęściej podawana jest maksymalna wysokość świadczenia na jedno zdarzenie, rzadziej – maksymalna liczba godzin korepetycji (60- lub 45-minutowych) opłacanych przez ubezpieczyciela. 
  • W OWU znajdziesz również informacje o niezbędnych dokumentach. Najczęściej wymagane są trzy zaświadczenia: lekarskie, od placówki oświatowej i potwierdzające udzielenie płatnych korepetycji, jeżeli ubezpieczyciel zwraca opiekunom dziecka wydane pieniądze, a nie organizuje bezpośrednio lekcji.
  • Świadczenie może nie przysługiwać określonym osobom, np. studentom studiów wieczorowych i zaocznych.
Zakład ubezpieczeń Warunki zwrotu kosztów korepetycji Wysokość świadczenia
Compensa Zwrot kosztów korepetycji przysługuje, kiedy dziecko nie może chodzić do szkoły przez minimum 7 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z placówki oświatowej i dokumentów, które potwierdzają udzielanie odpłatnych korepetycji.500 zł
Wiener Ubezpieczyciel oferuje świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki. Jest przeznaczone dla dziecka poszkodowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku, które nie może uczęszczać do placówki oświatowej przez minimum 14 dni szkolnych. W takiej sytuacji Wiener wypłaca świadczenie za każde kolejne 7 dni szkolnych nieobecności w placówce, które są liczone od 15. dnia absencji. Świadczenie jest wypłacane przez maksymalnie 35 dni szkolnych nieobecności. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza, zaświadczenie z placówki oświatowej i dokumentacja medyczna leczenia i rehabilitacji. Wysokość świadczenia jest określona w dokumencie ubezpieczenia i wypłacana z sumy ubezpieczenia przeznaczonej dla świadczeń podstawowych.
LINK4 Zakład ubezpieczeń organizuje i pokrywa koszt prywatnych lekcji, których celem jest nadrobienie zaległości w edukacji szkolnej powstałych w związku z nieobecnościami na zajęciach dydaktycznych. Prywatne lekcje odbywają się w miejscu pobytu dziecka w Polsce w okresie do 90 dni od daty wystawienia zalecenia od lekarza. Korepetycje przysługują dziecku poszkodowanemu wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które otrzymało pisemne zalecenie lekarskie mówiące, że ma zostać w domu przez dłużej niż 7 dni. Świadczenie wynosi maksymalnie 600 zł na jedno zdarzenie i może być wypłacane wielokrotnie w okresie ubezpieczenia.
PZU Towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt korepetycji, jeżeli dziecko nie może uczęszczać do szkoły przez dłużej niż 10 dni od dnia wypadku ubezpieczeniowego. Korepetycje mogą obejmować dwa wybrane przedmioty, które są zawarte w programie nauczania. Świadczenie nie jest przeznaczone dla uczniów szkół policealnych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Świadczenie wynosi maksymalnie 400 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
Aviva Organizacja i opłacenie korepetycji jest możliwe, jeśli opiekun dziecka wykupi klauzulę XIII – Pomoc Assistance. Korepetycje przysługują w związku z pobytem ubezpieczonego dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel opłaca maksymalnie 10 godzin (600 minut) indywidualnych lekcji. Świadczenie wynosi maksymalnie 800 zł na jedno zdarzenie, czyli jedna godzina (60 minut) korepetycji może kosztować maksymalnie 80 zł.
Warta Świadczenie jest przeznaczone dla uczniów i studentów, którzy mogą skorzystać z 5 godzin korepetycji z wybranych przedmiotów. Warunkiem jest niemożność uczęszczania do szkoły/na uczelnię przez dłużej niż 7 dni, co jest potwierdzone zwolnieniem lekarskim. Wybrane przedmioty muszą wchodzić w zakres programu realizowanego w szkole. Świadczenie nie przysługuje studentom. Świadczenie jest realizowane z puli świadczeń assistance. Suma ubezpieczenia jest zależna od wybranego wariantu. Ubezpieczyciel nie podaje kosztu godziny lekcyjnej korepetycji.
Allianz Świadczenie jest realizowane w ramach świadczeń opiekuńczych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że poszkodowane dziecko nie może opuszczać miejsca zamieszkania przez minimum 14 dni. Limit kwotowy jest określony w umowie, a świadczenie może być realizowane wielokrotnie.
Opracowanie własne na podstawie OWU (28.09.2021)

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w październiku to 201 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Malwina opinia o Mubi.pl

W porównaniu z innymi kalkulatorami wydaje mi się, że pytań jest mało. Kupiłam dzisiaj OC :) Zastanawiałam się przez chwilę, gdzie zrobię to w niedzielę, ale przypomniałam sobie, że przecież można to zrobić online :) Polecam, Malwina.

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

phula opinia o Mubi.pl

za darmo można porównać sobie różne oferty ubezpieczenia, ma sie wtedy konkretne rozeznanie, polecam skorzystać bo łatwiej wtedy wybrac najtansza dla siebie opcje

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo