Koszty leczenia

Koszty leczenia (KL) to koszty usług medycznych zrealizowane dla osoby ubezpieczonej, która zachorowała za granicą lub została ofiarą nieszczęśliwego wypadku, więc jej zdrowie i/lub życie było zagrożone. Firma ubezpieczeniowa opłaca pomoc medyczną zarówno w publicznej placówce służby zdrowia, jak i prywatnej. Ochrona obejmuje koszty leczenia, które są niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia osoby do takiego, aby mogła powrócić do miejsca pobytu lub do Polski. W trudnych przypadkach ubezpieczyciel opłaca również transport medyczny do Polski.

Co obejmują koszty leczenia za granicą?

 • Pobyt i leczenie w szpitalu.
 • Nagłe operacje.
 • Wizyty lekarskie.
 • Badania pomocnicze – RTG, USG, EKG, rezonans magnetyczny, badania laboratoryjne, tomografię komputerową.
 • Zabiegi ambulatoryjne.
 • Transport medyczny – z miejsca wypadku do placówki medycznej, pomiędzy placówkami medycznymi, do miejsca pobytu, do miejsca zamieszkania w Polsce, do szpitala w Polsce.
 • Leczenie stomatologiczne w stanach nagłych.
 • Leczenie związane z ciążą i porodem – najczęściej do końca 32. tygodnia ciąży.
 • Zakup lekarstw, środków opatrunkowych i pomocniczych (np. ortopedycznych).
 • Naprawę lub zakup protez (również dentystycznych), okularów korekcyjnych.

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Na przykład od 50 zł do 84 zł dla osoby w wieku 26-60 lat, która potrzebuje ochrony w krajach europejskich na 7 dni. Klient nie choruje przewlekle i nie rozszerza polisy o dodatkowe klauzule. Wybrane ubezpieczenie turystyczne zawiera również: 

 • ubezpieczenie NNW z sumą w wysokości 40 000 zł,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z sumą w wysokości 100 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego z sumą w wysokości 500 zł,
 • ubezpieczenie na wypadek kradzieży mienia na czas wyjazdu do 5000 zł.
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i usług assistance Cena polisy turystycznej
100 000 zł 50 zł
200 000 zł 52 zł
300 000 zł 55 zł
500 000 zł 59 zł
800 000 zł 67 zł
1 200 000 zł 84 zł
Aktualizacja danych: 27.04.2023. Kalkulacja na podstawie kalkulatora ubezpieczenia podróżnego Generali.

Koszty leczenia za granicą a choroba przewlekła

Osoby chore przewlekle, czyli m.in. astmatycy i cukrzycy, powinny wykupić rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego – klauzulę chorób przewlekłych. Dotyczy to również Ciebie, jeśli np. regularnie zażywasz leki na nadciśnienie. Po co dodatkowa klauzula? Jeżeli za granicą dojdzie do zaostrzenia lub powikłań choroby przewlekłej, konieczna może być nawet hospitalizacja. Jeśli nie opłacisz dodatkowej składki, firma ubezpieczeniowa może odmówić pokrycia kosztów leczenia.

Kiedy ubezpieczenie kosztów leczenia nie zadziała?

Ubezpieczenie kosztów leczenia zawiera wyłączenia odpowiedzialności. Oto niektóre z nich. Kiedy nie można liczyć na świadczenie z ubezpieczenia KL?
Jeśli powstałe koszty leczenia są związane z przeciwwskazaniami ze względów zdrowotnych do podróży, które zostały zlekceważone przez osobę ubezpieczoną. Przeciwwskazania mogą wynikać z m.in. chorób przewlekłych czy ciąży.

 • Jeśli powstałe koszty leczenia są związane z przeciwwskazaniami ze względów zdrowotnych do podróży, które zostały zlekceważone przez osobę ubezpieczoną. Przeciwwskazania mogą wynikać z m.in. chorób przewlekłych czy ciąży.
 • Kiedy osoba chora przewlekle nie rozszerzy polisy o ryzyko związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej.
 • Jeśli osoba ubezpieczona uprawiała sport amatorski, wyczynowy, wysokiego ryzyka lub ekstremalny i doznała wtedy urazu, a wcześniej nie wykupiła odpowiedniego rozszerzenia polisy.
 • Kiedy osoba wyjeżdżająca do ciężkiej pracy fizycznej nie ubezpieczyła się na wypadek szkody powstałej podczas wykonywania pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących przy maszynach, na wysokości, itp.
 • Jeżeli szkoda powstanie wskutek aktu terrorystycznego, działań wojennych, zamieszek, demonstracji, itp., a osoba ubezpieczona nie wykupiła klauzuli aktów terroru.
 • Jeśli koszty leczenia są związane z leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, nosicielstwem wirusa HIV, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania.
 • Jeśli leczenie jest konieczne w następstwie leczenia się osoby ubezpieczonej we własnym zakresie lub stosowania medycyny niekonwencjonalnej.