Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody

Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody w ubezpieczeniu nieruchomości dotyczą niezbędnych czynności, których celem jest identyfikacja uszkodzonych lub wadliwych elementów wywołujących szkodę, np. awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w przypadku zalania mieszkania piętro niżej. Ubezpieczyciel może zastrzec, że pokrywa koszty poszukiwania przyczyny szkody wyłącznie wewnątrz objętego ochroną domu, mieszkania, budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego. Osoba ubezpieczona powinna udokumentować poniesienie kosztu np. kucia podłogi łazienkowej w celu znalezienia przyczyny zalania sąsiada. Z dokumentem można zgłosić wydatki ubezpieczycielowi i otrzymać zwrot. Firma ubezpieczeniowa może zwrócić pieniądze, ale wyłącznie do limitu określonego w OWU.

Warunki pokrycia kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody

Zakłady ubezpieczeń określają limity odpowiedzialności w warunkach pokrycia kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody. Granica zwrotu może być określona jako część sumy ubezpieczenia lub konkretna kwota. Ubezpieczyciel może również sprecyzować, kiedy klient może zgłosić się po zwrot wydatków, np. po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej lub grzewczej.

Firma ubezpieczeniowaWarunki zwrotu kosztów poszukiwania przyczyny szkody
LINK4Ochroną objęte są koszty do 15% sumy ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania, nie więcej niż do 10 000 zł.
Generali W granicach sumy ubezpieczenia stałych elementów, ale nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia w wariancie od ryzyk nazwanych i nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia w wariancie all risks. Jeśli poszukiwanie przyczyny odbywa się w obrębie działki, na której znajduje się dom, ale przyczyna zdarzenia jest poszukiwania poza budynkiem, przysługuje świadczenie w wysokości do 2000 zł w obu wariantach.
AllianzObejmuje koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn powstania awarii w instalacjach wodno-kanalizacyjnych i układach grzewczych w miejscu ubezpieczenia.
WartaDo 2000 zł dla klientów mających ubezpieczenie Warta Dom (z możliwością podniesienia sumy ubezpieczenia do 5000 zł lub 10 000 zł) oraz do 20 000 zł dla klientów mających ubezpieczenie Warta Dom Komfort (z możliwością podniesienia sumy ubezpieczenia do 30 000 zł lub 40 000 zł).
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 27.04.2023.