Koszty repatriacji

Koszty repatriacji w ubezpieczeniu turystycznym to koszty pokrycia transportu osoby ubezpieczonej z zagranicy do Polski. W zależności od stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, która mogła być hospitalizowana wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, wskazany może być transport medyczny, np. karetką, helikopterem, samolotem. Ubezpieczyciel ponosi koszt transportu medycznego do Polski, jeśli ze względu na stan osoby ubezpieczonej nie jest możliwy jej powrót publicznymi środkami transportu. Osoba poszkodowana może zostać przewieziona do miejsca zamieszkania lub najbliższego szpitala, jeśli powinna kontynuować leczenie w Polsce.

Jak działa ubezpieczenie kosztów repatriacji?

Ubezpieczenie kosztów repatriacji jest zawarte w ubezpieczeniu kosztów leczenia i usług assistance w polisie turystycznej. Działa po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, kiedy osoba ubezpieczona ze względu na stan zdrowia nie może wrócić do Polski w zaplanowany wcześniej sposób. Wtedy firma ubezpieczeniowa organizuje i opłaca transport, który jest bezpieczny i zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego za granicą.

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów repatriacji?

  • Transport osoby ubezpieczonej do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w Polsce. Jeśli transport dotyczy osoby niesamodzielnej lub dziecka, ubezpieczyciel może pokryć koszt transportu rodzica lub opiekuna prawnego do osoby poszkodowanej, aby zapewnić jej opiekę. Dopiero potem odbywa się podróż obojga do kraju.
  • Transport zwłok osoby ubezpieczonej do miejsca pochówku. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa pokrywa koszt transportu zwłok do kraju zamieszkania oraz pokrywa koszt zakupu trumny, maksymalnie do odrębnego limitu określonego w OWU. Analogicznie dzieje się w przypadku kremacji za granicą. Wtedy ubezpieczyciel opłaca zarówno koszt kremacji, jak i transportu prochów do miejsca pochówku w Polsce.

Ponadto ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty:

  • transportu medycznego z miejsca wypadku do najbliższego szpitala, 
  • transportu pomiędzy placówkami medycznymi, 
  • transportu ze szpitala do miejsca zakwaterowania osoby ubezpieczonej, jeśli nie powinna korzystać z własnego środka transportu albo środków komunikacji publicznej według lekarza.

Jaka powinna być suma ubezpieczenia kosztów repatriacji?

Ubezpieczyciele podają, że kilka razy w ciągu roku zdarza się, że koszty transportu klienta do Polski oscylują na poziomie 40 000 – 50 000 zł. Koszty mogą być kilkukrotnie wyższe, jeśli do transportu osoby poszkodowanej do Polski zostanie użyty tzw. air-ambulans. Podczas takiej podróży turyście towarzyszy personel medyczny ze specjalistycznym sprzętem. Koszt przelotu z USA może być liczony w setkach tysięcy złotych.

Wyjeżdżasz do kraju europejskiego? Optymalna suma ubezpieczenia KL i usług assistance, które pokrywa koszty transportu do Polski, powinna wynosić 30 000 – 50 000 euro. Wylatujesz do USA? Wybierz jak najwyższy limit, np. 1 200 000 – 1 500 000 zł. Im bardziej ryzykowna będzie Twoja aktywność za granicą, np. ze względu na uprawiany sport, tym wyższa powinna być suma ubezpieczenia KL.