Koszty transportu

Koszty transportu są związane głównie z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem osoby ubezpieczonej podczas podróży zagranicznej. Turysta, który ma polisę turystyczną z ubezpieczeniem kosztów leczenia i pomocy assistance, może oczekiwać pokrycia kosztów transportu przez ubezpieczyciela do limitu podanego w umowie. Limit może być określony w PLN lub EUR.

Co pokrywa ubezpieczenie kosztów transportu?

Ubezpieczenie kosztów transportu w podróży zagranicznej obejmuje m.in.:

 • transport medyczny z miejsca wypadku do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia;
 • podróż powrotną osoby ubezpieczonej do miejsca pobytu za granicą;
 • transport pomiędzy placówkami medycznymi, jeśli pierwsza nie jest w stanie odpowiednio zaopiekować się osobą poszkodowaną, która wymaga np. operacji czy specjalistycznego badania;
 • transport osoby poszkodowanej do szpitala w Polsce, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania turysty, w celu kontynuacji leczenia;
 • podróż osoby ubezpieczonej do domu, jeśli ze względu na jej stan zdrowia wcześniej zaplanowany powrót, np. samochodem lub środkiem komunikacji publicznej, nie może się odbyć; 
 • transport zwłok osoby ubezpieczonej do miejsca pochówku w Polsce, jeśli śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania;
 • transport towarzyszących podróżników do Polski, jeśli po pierwsze – osoba ubezpieczona zmarła wskutek wypadku lub choroby, po drugie – zaplanowany wcześniej transport na własną rękę jest niemożliwy;
 • transport do lokalizacji, z której można kontynuować przerwaną podróż z powodu wypadku lub nagłego zachorowania;
 • podróż dzieci osoby ubezpieczonej do Polski, jeśli rodzice są hospitalizowani albo zmarli wskutek wypadku/zachorowania i nie ma żadnej osoby pełnoletniej wśród towarzyszy podróży, która mogłaby się zająć niepełnoletnimi. Centrum alarmowe ubezpieczyciela wyznacza przedstawiciela, który ma towarzyszyć dzieciom w podróży;
 • wcześniejszy powrót osoby ubezpieczonej do Polski, jeśli nie może wykorzystać zaplanowanego transportu, a musi przerwać podróż z powodu udokumentowanej ciężkiej choroby/śmierci członka najbliższej rodziny lub zdarzeń losowych, np. kradzieży z włamaniem do domu;
 • podróż bliskiej osoby do osoby poszkodowanej, która przebywa w szpitalu dłużej niż kilka dni, oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania w Polsce. Ubezpieczyciel realizuje świadczenie, kiedy klient podróżuje bez żadnej osoby pełnoletniej, a obecność kogoś bliskiego jest wskazana przez lekarza prowadzącego.
Przykład

Martyna wyjechała z 15-letnią córką na kilkudniowy urlop do Chorwacji, spełniając obietnicę długo wyczekiwanego babskiego wyjazdu. Niestety zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego Martyna musiała być hospitalizowana. Firma ubezpieczeniowa opłaciła koszt transportu męża Martyny do Chorwacji. Ubezpieczyciel pokrył również koszt podróży powrotnej rodziny do Polski.

Część wyżej wymienionych usług może być objęta limitami, które są niższe od sumy ubezpieczenia KL i pomocy assistance. Przykładowo: w przypadku transportu dzieci do Polski ubezpieczyciel może zastrzec, że pokrywa koszt podróży do 2000 euro. 

Firma ubezpieczeniowa może opłacić również transport zwierzęcia domowego do kliniki weterynaryjnej i podróż powrotną do miejsca pobytu osoby ubezpieczonej, jeśli pupil potrzebuje leczenia wskutek nieszczęśliwego wypadku.