Kradzież

Ubezpieczenie nieruchomości może zawierać ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku i kradzieży zwykłej, czyli takiej, po której nie ma śladów np. uszkodzenia zabezpieczeń przeciwwłamaniowych. W zależności od rodzaju mienia objętego ochroną i miejsca jego przechowywania (np. garaż, dom letniskowy, piwnica, taras) ubezpieczyciele stosują różne ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem na wypadek kradzieży możesz objąć elementy stałe (zewnętrzne i wewnętrzne), ruchomości domowe, przedmioty wartościowe, obiekty małej architektury (np. altanę, posągi, murki ogrodowe, grill murowany, wyposażenie placu zabaw na posesji).

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży z włamaniem?

Koszt ubezpieczenia ruchomości domowych na wypadek kradzieży z włamaniem może wynosić zaledwie kilkanaście złotych w ciągu roku. Im lepsze masz zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, tym niższa może być składka. Pamiętaj, że w zależności od rodzaju utraconego mienia domowego i jego lokalizacji ubezpieczyciel może stosować szczególne limity odpowiedzialności, np. ograniczyć maksymalne odszkodowanie do 30% sumy ubezpieczenia, jeśli mienie zostanie skradzione z garażu. 

Wartość ruchomości Cena ubezpieczenia ruchomości na wypadek kradzieży Całkowita cena ubezpieczenia mieszkania
27 450 zł17 zł297 zł
35 400 zł19 zł302 zł
51 300 zł22 zł307 zł
Kalkulacja wykonana w kalkulatorze ubezpieczeń Generali. Dane nieruchomości: mieszkanie, piętro pośrednie, 61 m2, Opole, budynek wzniesiony w 1999 roku, zabezpieczenia: drzwi antywłamaniowe i domofon, wartość murów i elementów stałych: 353 800 zł. Aktualizacja danych: 08.05.2023.

Definicja kradzieży z włamaniem w ubezpieczeniach

Kradzież z włamaniem jest definiowana jako dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego pomieszczenia, do którego włamywacz dostał się po usunięciu zabezpieczeń za pomocą narzędzi i siły fizycznej. Definicja dopuszcza również otworzenie pomieszczenia podrobionym lub ukradzionym oryginalnym kluczem. To nie wszystko. 

Z pewnością kojarzysz scenę filmową, w której przestępca ukrywa się w mieszkaniu ofiary i znienacka ją atakuje. Generali wspomina w OWU, że sprawcą kradzieży z włamaniem może być osoba, która przed zamknięciem pomieszczenia ukryła się w nim, ale osoba ubezpieczona nie była w stanie tego odkryć. Oczywiście kluczowe jest pozostawienie śladów, które policja uzna jako dowód kradzieży mienia przez osobę trzecią.

Kradzież i rabunek mienia poza miejscem ubezpieczenia

Jeśli nosisz przy sobie cenny sprzęt elektroniczny, wyjeżdżasz ze sprzętem sportowym na wakacje lub obawiasz się kradzieży dokumentów za granicą, sprawdź, czy firma ubezpieczeniowa oferuje ochronę rzeczy osobistych poza miejscem zamieszkania w ramach polisy dla nieruchomości. Generali oferuje taką ochronę na całym świecie, zastrzegając w OWU, że w ramach wybranej sumy ubezpieczenia wprowadzone są limity odpowiedzialności ubezpieczyciela:

  • biżuteria – 5000 zł,
  • wartości pieniężne – 1000 zł,
  • sprzęt muzyczny – 50% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych,
  • rowery – 3000 zł.

Aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, rabunek musi zostać zgłoszony właściwej jednostce policji.