Kraj bezpieczny/niebezpieczny

Stopień bezpieczeństwa w danym kraju ocenia się na podstawie m.in. aktualnej sytuacji politycznej, zagrożeń atakami terrorystycznymi. Jeśli zastanawiasz się, czy kraj, do którego planujesz wyjechać, jest bezpieczny lub niebezpieczny, sprawdź informacje dla podróżujących od Ministerstwa Spraw Zagranicznych na gov.pl.

Kraj bezpieczny a kraj niebezpieczny

MSZ klasyfikuje kraje w 4-stopniowej skali i publikuje ostrzeżenia dla podróżników. Ostrzeżenia dotyczą zarówno potencjalnych zamachów terrorystycznych, jak i kradzieży z włamaniami, rozbojów czy niebezpieczeństw związanych z siłami natury.

1 – Poziom zagrożenia jest podobny do aktualnego w Polsce. MSZ zaleca zachowanie zwykłej ostrożności. 

2 – Poziom zagrożenia jest wyższy niż w Polsce. MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

3 – Poziom zagrożenia jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce. MSZ odradza podróże, które można odłożyć, np. podróże typowo turystyczne. Wyjątki to np. delegacje służbowe, pilne sprawy rodzinne. 

4 – Najwyższy poziom zagrożenia. MSZ odradza jakąkolwiek podróż do niebezpiecznego kraju.

Przykładowe ostrzeżenia MSZ przed wyjazdem za granicę

Kraj Ostrzeżenie MSZ dla podróżników
Arabia Saudyjska – kraj niebezpieczny MSZ odradza każdą podróż na pogranicze saudyjsko-jemeńskie z powodu konfliktu zbrojnego w Jemenie oraz w rejony graniczące z Irakiem. W pozostałych rejonach (zwłaszcza w Prowincji Wschodniej) MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.
Bułgaria – kraj bezpieczny MSZ ostrzega przed kradzieżami pieniędzy i dokumentów w kurortach i większych miejscowościach. Ministerstwo zwraca uwagę, że kraj leży w strefie aktywnej sejsmicznie.
Turcja – kraj niebezpiecznyMSZ odradza wszelkie podróże w okręgi, które graniczą z Irakiem i Syrią ze względu na zagrożenie terrorystyczne, operacje policyjne i wojskowe. Jeśli podróż do okręgów Şanliurfa, Gaziantep, Mardin, Van i Ağrı nie jest konieczna, należy z niej zrezygnować. W pozostałych rejonach MSZ nakazuje zachować szczególną ostrożność. Ostrzeżenie dotyczy również przypadków rozbojów, gwałtów i przemocy wobec kobiet, a także możliwych trzęsień ziemi.
Portugalia – kraj bezpiecznyMSZ podaje, że prawdopodobieństwo wystąpienia zamachu terrorystycznego jest niewielkie według miejscowych władz. Ostrzega przed włamaniami do samochodów, kieszonkowcami, ale również przed prądami oceanicznymi i dużymi falami podczas kąpieli w oceanie. Portugalia znajduje się w strefie aktywnej sejsmicznie, a latem często zdarzają się tam także niebezpieczne dla siedzib ludzkich pożary.
Aktualizacja danych: 08.05.2023. Tabela przedstawia przykładowe ostrzeżenia poza zakazem przemieszczania się związanym z pandemią.

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do kraju niebezpiecznego

Ubezpieczenie podróżne do kraju niebezpiecznego powinno zawierać klauzulę aktów terroru. Jest to specjalne rozszerzenie polisy turystycznej, które zapewnia ochronę finansową na wypadek szkód powstałych wskutek ataku terrorystów, zamieszek, demonstracji, itp. Oczywiście pod warunkiem biernego udziału osoby ubezpieczonej, która po prostu znalazła się w złym miejscu o złym czasie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką ochronę w podstawowej wersji polisy. Wtedy nie trzeba dopłacać do składki, a wyłączenia odpowiedzialności mówią tylko o aktywnym udziale osoby ubezpieczonej w zamieszkach, rozruchach, zamachach stanu, aktach terroru, itp.

Sprawdź również, czy ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów ewakuacji w przypadku ataku terrorystycznego, epidemii, wojny, itp. do bezpiecznego miejsca, kraju bądź do Polski. Ubezpieczenie może obejmować również zwrot kosztów zakwaterowania do określonej kwoty w takiej sytuacji.

Firma ubezpieczeniowa może zastrzec w OWU, że ochrona nie będzie aktywna w kraju, do którego MSZ stanowczo odradza aktualnie podróże.