Marża kredytu

Marża kredytu określa realny dochód banku związany z udzielanym kredytem. Dotyczy w szczególności kredytów hipotecznych. Marża ustalana jest przez bank i wraz z WIBOR-em wpływa na wysokość oprocentowania. 

Co wpływa na wysokość marży?

  • Kwota kredytu.
  • Wysokość wkładu własnego.
  • Zdolność kredytowa.
  • Wskaźnik loan to value, czyli stosunek wartości kredytu, który pozostał do spłaty, do wartości nieruchomości.
  • Okres bycia klientem banku przed wzięciem kredytu.
  • Strategia marketingowa banku.
  • Prowizja.
grafika

Często wysokość marży ustalonej w umowie kredytu jest stała i nie zmienia się z czasem spłacania. Chyba że bank wprowadzi promocję i obniży marżę w początkowym okresie kredytowania. W przypadku kredytów hipotecznych marża zazwyczaj wynosi od 1,5 do 4%.