Metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa, nazywana także wariantem gotówkowym, to forma likwidacji szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego, która polega na sporządzeniu kosztorysu na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu oraz danych w specjalistycznych systemach, a następnie wypłacie określonej kwoty odszkodowania właścicielowi samochodu. Ubezpieczony może wówczas naprawić pojazd we własnym zakresie, czego ubezpieczyciel nie weryfikuje.

Na czym polega metoda kosztorysowa w AC?

Jeśli właściciel samochodu kupi autocasco w wariancie kosztorysowym, po zgłoszeniu szkody otrzyma pieniądze od ubezpieczyciela, aby naprawić auto w dowolnym miejscu w wybrany przez siebie sposób.

Firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę określoną w OWU stawkę za roboczogodzinę, np. 60 zł netto, i szacuje koszt części do wymiany, korzystając z profesjonalnego katalogu, np. Audatex. Jeśli brakuje w nim cennika części zamiennych, z których użyciem ma zostać naprawione auto, pod uwagę bierze się koszt części oryginalnych i zmniejsza go o określoną wartość, np. 30%. 

Na podstawie specjalnego systemu, który zawiera normy czasowe operacji naprawczych określone przez producenta, szacuje się również czas naprawy samochodu.

Zalety i wady metody kosztorysowej

Zaletą metody kosztorysowej jest swoboda w naprawie uszkodzonego pojazdu. Jego właściciel może na własną rękę wybrać warsztat naprawczy i uzgodnić cenę usługi z mechanikiem. Jeśli okaże się, że naprawa samochodu będzie kosztowała mniej w porównaniu do wyceny ubezpieczyciela, właściciel pojazdu może zatrzymać pozostałą kwotę.

Niestety istnieje także odwrotna możliwość. Może się okazać, że naprawa samochodu będzie kosztować więcej, niż wypłacił ubezpieczyciel. W takiej sytuacji trzeba albo szukać konkurencyjnego warsztatu, albo wyrównać różnicę z własnej kieszeni. Czym jest to spowodowane? Chociażby amortyzacją części, która zmniejsza odszkodowanie, czy wyższą stawką za roboczogodzinę niż średnia w danym województwie. 

Można oczywiście odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i zlecić wykonanie wyceny uszkodzonego samochodu niezależnemu rzeczoznawcy, aby przekonać się, czy odszkodowanie zostało zaniżone.