Metoda serwisowa

Metoda serwisowa, nazywana również warsztatową lub bezgotówkową, to forma likwidacji szkody, która polega na rozliczeniu się ubezpieczyciela bezpośrednio z warsztatem na podstawie rachunków bądź faktur. Firma ubezpieczeniowa zwraca wówczas koszt robocizny i części użytych do naprawy. Rodzaj warsztatu oraz użytych elementów powinien być określony w umowie ubezpieczenia AC.

Jak naprawia się samochód metodą serwisową?

Przed zleceniem naprawy firma ubezpieczeniowa musi uzgodnić z klientem koszt i sposób naprawy samochodu. Do kalkulacji kosztów części i innych materiałów, które są konieczne do naprawienia pojazdu, wykorzystuje się specjalistyczne systemy, np. Audatex. 

W zależności od wybranego wariantu AC, ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę naprawę samochodu w ASO bądź warsztacie partnerskim oraz użycie części zamiennych (alternatywnych) lub oryginalnych. Jeśli w systemie Audatex nie ma cennika części zamiennych dla danego pojazdu, zwykle pomniejsza się o określony procent cenę elementów oryginalnych.

Przykład

W wariancie ubezpieczenia AC Warsztat w LINK4* ubezpieczyciel bierze pod uwagę rachunki lub faktury potwierdzające naprawę pojazdu zgodnie z kosztorysem, ceny części oryginalnych oraz stawkę za roboczogodzinę obowiązującą w warsztacie naprawiającym pojazd. Uwaga – stawka nie może być wyższa od średniej ceny stosowanej przez Autoryzowane Stacje Obsługi w województwie, w którym znajduje się warsztat.

*Pkt 88 OWU LINK4. Dane aktualne na dzień 03.11.2023

Co się stanie, jeśli koszty naprawy w wariancie serwisowym przekroczą kwotę obliczoną przez ubezpieczyciela? Firma może uzupełnić wysokość odszkodowania do poziomu, który wynika z rachunków lub faktur, oczywiście z pewnymi ograniczeniami.

Przykład

OWU AutoCasco Standard Warta* podaje, że po oględzinach naprawionego samochodu na żądanie ubezpieczyciela i stwierdzeniu zgodności naprawy z zakresem uznanych uszkodzeń, Warta może wyrównać odszkodowanie.

*§15 ust. 4 OWU Warty. Dane aktualne na dzień 03.11.2023

Największą zaletą metody serwisowej jest brak zaangażowania właściciela samochodu w jego naprawę. Uszkodzony pojazd zostaje odwieziony do wyznaczonego warsztatu i naprawiony, a ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Może być nim zarówno ASO, jak i warsztat partnerski firmy ubezpieczeniowej w zależności od wariantu AC. Ubezpieczyciel może wymagać oględzin samochodu zarówno w trakcie naprawy, jak i po jej zakończeniu.