Mienie ruchome

Mienie ruchome w ubezpieczeniu mieszkania to rozmaite przedmioty codziennego użytku, które w przeciwieństwie do elementów stałych nie są zamontowane lub wbudowane trwale w nieruchomości, pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych itp. Ubezpieczenie mienia ruchomego może je chronić na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, powodzi, zalania wskutek np. awarii urządzenia domowego, przepięcia, a także zapewniać ochronę poza miejscem ubezpieczenia, jeśli wykupisz dodatkową klauzulę.

Jakie mienie ruchome można objąć ubezpieczeniem?

Pełna lista ruchomości domowych, które możesz ubezpieczyć, znajduje się w każdym OWU. Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel ma szczególne uwagi do wybranego rodzaju mienia.

Przykład

Możesz ubezpieczyć przedmioty, z których korzystasz tymczasowo, jeżeli masz pisemne potwierdzenie użyczenia tego mienia od pracodawcy, wypożyczalni sprzętu sportowego, organizacji społecznej, klubu sportowego itp. To oznacza, że jeśli pracujesz w trybie home office na służbowym laptopie, Twój pracodawca powinien wystawić dla Ciebie pisemne potwierdzenie użyczenia sprzętu, którego możesz używać w domu. To samo dotyczy np. rowerka stacjonarnego z wypożyczalni.

O ile definicja mienia ruchomego zawiera sprzęt komputerowy, audiowizualny i fotograficzny, o tyle jeśli używasz ich do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu, polisa nie musi obejmować ochroną tych sprzętów. Przykładowo, Generali podkreśla w OWU, że taka ochrona jest świadczona wyłącznie w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (all risks).

Firma ubezpieczeniowaDodatkowe uwagi do niektórych ruchomości domowych
GeneraliDywany i meble – z wyłączeniem trwałej zabudowy kuchennej i meblowej
Wózki inwalidzkie – niepodlegające rejestracji
Komplet opon z felgami i śrubami – wyłącznie do prywatnego pojazdu
Rzeczy osobiste gości i biurowe rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej – tylko w wariancie all risks
Przedmioty wartościowe – maksymalnie o wartości 6 tys. zł
Urządzenia przenośne do odtwarzania obrazu i dźwięku – także instrumenty muzyczne
LINK4Meble – także wbudowane
Urządzenia gospodarstwa domowego – także przeznaczone pod zabudowę
Sprzęt ogrodniczy – także kosiarki trawnikowe, odśnieżarki, zamiatarki
Mienie ruchome znajdujące się czasowo w posiadaniu osoby ubezpieczonej lub domowników – nie obejmuje ruchomości wypożyczonych przez osoby fizyczne
Wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji
Maszyny, urządzenia i narzędzia służące do prowadzenia działalności gospodarczej – konieczne jest wykupienie dodatkowej ochrony
Ubezpieczenie nie obejmuje ochroną ruchomości przyjętych do naprawy, przetworzenia lub w celu wykonania usługi w ramach działalności gospodarczej
UNIQAMeble – z wyłączeniem wbudowanych i zamontowanych na stałe
Sprzęt audiowizualny – także nieprzymocowane anteny telewizyjne i radiowe
Rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe – z wyjątkiem roślin i zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych
Ubezpieczenie obejmuje ochroną mienie służące do działalności gospodarczej i zawodowej
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 03.11.2023.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia ruchomego?

Ubezpieczenie mienia ruchomego możesz kupić nawet za mniej niż 50 zł w skali roku. Dużo zależy od wartości ruchomości, zabezpieczeń przeciwwłamaniowych w mieszkaniu i zakresu ochrony. 

Firma ubezpieczeniowa Cena ubezpieczenia mienia ruchomego Całkowita cena ubezpieczenia mieszkania
Generali30 zł330 zł
Proama65 zł263 zł
UNIQA320 zł389 zł
Kalkulacje wykonane za pomocą kalkulatorów zakładów ubezpieczeń. Dane nieruchomości do polisy: mieszkanie, 58 m2, ostatnie piętro bloku z 2017 roku, Poznań, wartość nieruchomości: 394 400 zł, wartość ruchomości: 46 400 zł, zabezpieczenie antykradzieżowe: drzwi antywłamaniowe. Aktualizacja danych: 03.11.2023.

Ubezpieczenie ruchomości w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA okazuje się najdroższe, ale wraz z nim przewidziano objęcie ochroną od ognia i zdarzeń losowych także stałych elementów nieruchomości. Ponadto, dopłacając 126 zł, można zyskać polisę w wariancie All risk, obejmujące m.in. szyby i elementy szklane, przedmioty wartościowe, czy szkody powstałe w wyniku przepięcia, dewastacji, graffiti, kradzieży, rażącego niedbalstwa i innych.

Generali i Proama również oferują ubezpieczenia ruchomości all risks. Wtedy składka wynosi odpowiednio 524 zł (36 zł za ubezpieczenie ruchomości) w Generali i 365 zł (67 zł za ubezpieczenie ruchomości) w Proamie.