Miesiąc polisowy

Miesiąc polisowy rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia. Tego samego dnia następnego miesiąca kalendarzowego rozpoczyna się kolejny miesiąc polisowy.

Jak oblicza się miesiąc polisowy?

Jeśli umowa ubezpieczenia obowiązuje od 22 kwietnia, drugi miesiąc polisowy rozpocznie się 22 maja i zakończy z upływem dnia, który poprzedza następny miesiąc polisowy. Trzeci miesiąc rozpocznie się 22 czerwca, czwarty – 22 lipca, itd.

Co się stanie, jeśli ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 29 stycznia, a luty ma akurat 28 dni? Jeśli nie ma danego dnia w miesiącu kalendarzowym, początek nowego miesiąca polisowego przypada na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, czyli w tym przypadku – 28 lutego. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa rozpoczęła się 31 sierpnia, kolejny miesiąc polisowy rozpocznie się 30 września. Taka definicja miesiąca polisowego jest zawarta chociażby w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu PLUS.

Miesiąc polisowy w umowie ubezpieczenia

Większość umów jest podpisywanych na 12 miesięcy. Wyjątkiem mogą być niektóre ubezpieczenia dobrowolne, np. umowa NNW podpisana tylko na okres wyjazdu, polisa na mieszkanie podpisana na 3 lata. Umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego trwa 12 miesięcy polisowych (rok polisowy). Niezależnie od tego, czy właściciel pojazdu zamierza przedłużyć umowę z zakładem ubezpieczeń, czy poszukać innej oferty, powinien pamiętać o zakończeniu umowy. W przypadkach, które są określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa OC nie przedłuży się automatycznie.

Jeżeli ubezpieczony jest przeświadczony, że umowa obowiązuje do 31 marca (końca miesiąca kalendarzowego), a rzeczywiście wygasa 21 marca (z końcem ostatniego miesiąca polisowego), właściciel pojazdu może wpaść w tarapaty, otrzymując karę za brak OC. Niestety zdarza się, że kierowcy – nawet mimo przypomnień od ubezpieczycieli – zapominają o nowych umowach.

Miesiąc polisowy a wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w umowie ubezpieczenia dobrowolnego, musisz sprawdzić, czy interesujące Cię postanowienie mówi o miesiącu polisowym, czy kalendarzowym. Przykładowo, OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków podaje, że osoba ubezpieczająca może wypowiedzieć umowę, zachowując jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Miesiąc polisowy a karencja

Karencja obowiązuje w m.in. ubezpieczeniu turystycznym, na życie, mieszkaniowym. Celem karencji jest zapobieganie wyłudzeniom odszkodowań. Ubezpieczyciel może określić, że w przypadku nowo zawartych umów ubezpieczeń obowiązuje 30-dniowa karencja od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń może także postanowić, że w przypadku wybranych zdarzeń ubezpieczeniowych ochrona obowiązuje od początku np. piątego miesiąca polisowego.