Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie ma miejsce, jeśli suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej wartości przedmiotu objętego ochroną. Niestety nadubezpieczenie nie równa się wyższej kwocie odszkodowania, a powoduje wyłącznie zbędne zwiększenie składki ubezpieczeniowej. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo szacuje faktyczną wartość uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia i odpowiada finansowo tylko do realnej wysokości szkody.

Jak zapobiec nadubezpieczeniu?

Ubezpieczając mienie, np. samochód, możesz zdać się na wycenę towarzystwa, które dokonuje jej, korzystając ze specjalistycznych systemów, np. Info-Ekspert lub Eurotax. Co prawda niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają podanie wartości mienia przez klienta, aczkolwiek wtedy warto skorzystać z pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy.

OWU może zawierać przepisy ograniczające ryzyko wystąpienia dużego nadubezpieczenia. Przykładowo: ubezpieczyciel decyduje o tym, że wartość mienia podana przez klienta nie może być wyższa o więcej niż 20% od wartości sugerowanej na podstawie systemu do wyceny pojazdów.

Nadubezpieczenie w autocasco samochodu

Nadubezpieczenie w autocasco polega na ustaleniu sumy ubezpieczenia wyższej niż wartość pojazdu łącznie z jego wyposażeniem. Jest to tym bardziej nieopłacalne, jeśli masz AC ze zmienną sumą ubezpieczenia, która odzwierciedla utratę wartości pojazdu w czasie. Jeżeli dojdzie do szkody częściowej, całkowitej lub kradzieży auta, ubezpieczyciel nie policzy odszkodowania od zawyżonej sumy ubezpieczenia, a od realnej wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody. Wyjątkiem jest oczywiście stała suma ubezpieczenia, ale po pierwsze – to opcja podwyższająca wysokość składki, po drugie – ubezpieczyciel nie musi zgodzić się na wycenę samochodu zaproponowaną przez klienta.

Jeśli podczas trwania umowy ubezpieczenia zorientujesz się, że Twój samochód został ubezpieczony na zbyt wysoką kwotę, możesz żądać od towarzystwa jej zmniejszenia. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa przeliczy składkę i zwróci Ci nadpłatę.

Nadubezpieczenie w ubezpieczeniu mieszkania

Szczególną uwagę należy poświęcić wypełnianiu formularza ubezpieczenia mieszkania lub domu. Trzeba w nim określić wartość nieruchomości oraz ruchomości, które się w nim znajdują. W przypadku domu czy mieszkania najlepiej sprawdzić wartość rynkową. Podanie większej wartości nie zwiększy kwoty odszkodowania, lecz jedynie raty ubezpieczenia.