Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie to powstały nagle stan chorobowy, niezwiązany z wcześniejszymi schorzeniami, który zagraża zdrowiu lub życiu osoby ubezpieczonej i wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

Nagłe zachorowanie w ubezpieczeniu turystycznym

Nagłe zachorowanie jest przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i usług assistance w polisie turystycznej. Ubezpieczenie KL pokrywa m.in. koszt hospitalizacji, leczenia ambulatoryjnego, transportu medycznego i powrotu do Polski. Jako nagłe zachorowanie definiuje się również ostre stany zapalne i bólowe, które wymagają leczenia stomatologicznego. 

Jeśli w związku z chorobą musisz używać środków ortopedycznych, protez, okularów korekcyjnych itp., ubezpieczyciel zwróci Ci koszt ich zakupu. Firmy oferują również usługi tłumacza, który może być przydatny podczas udzielania niezbędnej pomocy medycznej, jeśli nie znasz dobrze miejscowego języka. Po nagłym zachorowaniu, które wymaga hospitalizacji, możesz liczyć również na opłacenie opieki nad dziećmi czy transportu osoby bliskiej, która może Ci towarzyszyć w trudnych chwilach. 

Jeśli to dziecko nagle zachoruje w trakcie podróży i nie będzie mogło uczęszczać do szkoły po powrocie do Polski, ubezpieczyciel może pokryć koszt indywidualnych korepetycji.

Nagłe zachorowanie a wyłączenia odpowiedzialności

Firma ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów leczenia klienta, jeśli są skutkiem leczenia w związku z nagłym zachorowaniem w trakcie przerwy między podróżami lub w okresie wcześniejszej podróży. Ubezpieczyciele wyłączają spod odpowiedzialności finansowej również choroby przewlekłe, jeżeli klient chorujący np. na astmę, cukrzycę lub nadciśnienie nie wykupi dodatkowej klauzuli.

Ekspert Mubi radzi

Sprawdź w OWU, jak ubezpieczyciel definiuje nagłe zachorowanie. Według Generali jest to np. zawał serca i udar mózgu, jeśli przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej klient nie cierpiał na chorobę układu sercowo-naczyniowego (np. nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową), cukrzycę czy zaburzenia lipidowe.

Nagłe zachorowanie a rezygnacja z wycieczki zagranicznej

Jeśli nagle zachorujesz, może się okazać, że musisz zrezygnować z opłaconej wycieczki za granicę. Operator turystyki ma prawo uwzględnić w umowie okres na rezygnację, który upoważnia do zwrotu kosztów. Może się jednak okazać, że zrezygnujesz z powodu choroby w ostatniej chwili i wpłacone pieniądze przepadną. Czy aby na pewno? Niekoniecznie. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży działa, jeśli powodem rezygnacji jest np. nagłe zachorowanie:

  • ubezpieczonego;
  • bliskiej mu osoby;
  • współuczestnika podróży, np. żony, męża, koleżanki, kuzyna;
  • osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, np. dziecka kolegi z pracy.

Ubezpieczyciel wymaga wówczas przedstawienia dokumentacji medycznej, która potwierdzi nagły stan chorobowy.