Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest gwałtownym, nagłym i przypadkowym zdarzeniem, niezależnym od woli osoby ubezpieczonej, wywołanym przyczyną zewnętrzną, która jest związana z ruchem pojazdu.

Kiedy nieszczęśliwy wypadek jest związany z ruchem pojazdu?

Nieszczęśliwy wypadek związany z ruchem pojazdu dotyczy nie tylko sytuacji, w której np. samochód porusza się po drodze i niespodziewanie uderza w inne auto, rowerzystę, drzewo, ogrodzenie czy pieszego. 

Nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniach komunikacyjnych to także zdarzenia, które powstają podczas:

  • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego;
  • tankowania samochodu (np. Generali precyzuje, że chodzi o wypadek bezpośrednio przy pobieraniu paliwa na stacji benzynowej*);
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu;
  • zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy.
Przykład

Siostry Lena i Natalia wybrały się na zakupy do centrum handlowego. Na parkingu nie było już wolnego miejsca, więc Lena zaparkowała samochód na ulicy blisko galerii. Niespodziewanie Natalia gwałtownie upadła, wysiadając z auta, bo o mały włos potrąciłby ją motocyklista, który przemknął tuż obok, prawdopodobnie z nadmierną prędkością. Wystraszona kobieta potknęła się i przewróciła tak niefortunnie, że złamała rękę z przemieszczeniem. Lena może zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia NNW pasażera.

Co nie jest nieszczęśliwym wypadkiem?

Ogólne warunki ubezpieczenia komunikacyjnego mogą zawierać informację, że nieszczęśliwymi wypadkami nie są np. zawał serca, udar mózgu, utrata przytomności, stany chorobowe i inne choroby, które występują nagle.

Nieszczęśliwy wypadek a odszkodowanie z NNW

Osoba poszkodowana musi udowodnić, że trwały uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia, zakupiony sprzęt ortopedyczny itp. są następstwem nieszczęśliwego wypadku. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej ubezpieczyciel oczekuje przedstawienia aktu zgonu i dokumentu medycznego, który potwierdza związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zgonem, nawet jeśli osoba poszkodowana zmarła jakiś czas po wypadku (zwykle w OWU granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela ustala się na 2 lata od momentu zdarzenia).

*Informacja na podstawie OWU “Generali, z myślą o aucie” (§ 51 ust. 2), aktualizacja: 03.11.2023.