OC graniczne

Art. 2 ust. 1 pkt 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK podaje, że ubezpieczenie graniczne to rodzaj ubezpieczenia OC komunikacyjnego, które jest zawierane, jeśli podróżujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą nie ma ważnej Zielonej Karty. Nie dotyczy to pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe należą do Porozumienia Wielostronnego.

Gdzie musisz mieć ubezpieczenie graniczne, jeśli nie masz Zielonej Karty?

Listę krajów, w których jest wymagana Zielona Karta, znajdziesz w artykule Zielona Karta – ile kosztuje i gdzie jest potrzebna?. Jeśli nie masz Zielonej Karty, musisz kupić ubezpieczenie graniczne, które kosztuje od 20 zł do nawet 400 zł w zależności od kraju i okresu, na który zostaje zawarta umowa.

Przykład

Ubezpieczenie graniczne jest obowiązkowe w Kosowie, w którym nie jest uznawane ani polskie OC, ani Zielona Karta. Nawet jeśli wjeżdżasz do Kosowa na jeden dzień, musisz wydać na ubezpieczenie minimum 30 euro (ok. 134 zł). To koszt OC granicznego na 15 dni. Ubezpieczenie na 30 dni kosztuje 41 euro (ok. 183 zł). [1 EUR = 4,45 zł wg kursu na dzień 02.11.2023]

Ile kosztuje ubezpieczenie graniczne dla samochodu osobowego?

PaństwoCena za
15 dni
[EUR]
Cena za
15 dni
[PLN]
Cena za
30 dni
[EUR]
Cena za
30 dni
[PLN]
Albania49 21865 289
Białoruś177625111
Kosowo3013441183
Macedonia Północna5022370312
Maroko5725488392
Mołdawia4,520731
Rosja4319165289
Turcja4218744196
Ukraina9,2411253
1 EUR = 4,45 PLN na dzień 02.11.2023

Ubezpieczenie OC graniczne w Polsce

Umowę ubezpieczenia granicznego (lub Zielonej Karty) trzeba zawrzeć przed przekroczeniem granicy przez pojazd niezarejestrowany w Polsce lub w którymś z krajów należących do Porozumienia Wielostronnego. Jest to konieczne również wtedy, jeśli ubezpieczenie graniczne lub Zielona Karta tego pojazdu wygasną podczas pobytu w Polsce. Umowę zawiera się na co najmniej 30 dni.

Przykład

Jeśli kierujący pojazdem zarejestrowanym poza Polską w państwie, którego biuro narodowe nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, nie okaże Zielonej Karty do kontroli przed wjazdem do Polski, to nie przekroczy kraju bez wykupienia ubezpieczenia granicznego.

Umowę ubezpieczenia granicznego trzeba okazać przy wyjeździe z Polski. Jeśli okaże się, że ubezpieczenie wygasło, np. 3 dni przed wyjazdem, kierujący pojazdem będzie musiał zapłacić karę za brak OC, bo inaczej nie przekroczy granicy. Mówi o tym art. 89 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.