OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym można wykupić w ramach ubezpieczenia mieszkania. Zapewnia ono ochronę w przypadku powstania szkód w mieniu i na osobach, które zaistniały w wyniku wykonywania czynności życia prywatnego. Okres ochrony OC w życiu prywatnym jest taki sam jak ubezpieczenia mieszkania i domu, czyli zazwyczaj wynosi od jednego do trzech lat. 

Zakres ochrony OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z:

 • użytkowaniem oraz posiadaniem nieruchomości bądź ruchomości w miejscu, które jest ubezpieczone;
 • posiadaniem zwierząt domowych;
 • opieką nad dziećmi;
 • użytkowaniem rowerów, hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego;
 • amatorskim uprawianiem sportów;
 • użytkowaniem mienia podczas wyjazdu wakacyjnego;
 • używaniem dronów i modeli latających.
Przykład

Podczas nieobecności Pana Arkadiusza doszło w jego mieszkaniu do pęknięcia rury. Woda zalała pomieszczenia sąsiada z dołu, powodując szkody. Na szczęście Pan Arkadiusz miał ubezpieczenia i za odmalowanie ścian zapłacił ubezpieczyciel. 

Ile kosztuje OC w życiu prywatnym?

Cena OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia mieszkania Generali:

Suma ubezpieczeniaSkładka
50 000 zł47 zł
100 000 zł49 zł
200 000 zł69 zł
300 000 zł97 zł
500 000 zł126 zł
1 000 000 zł160 zł
Źródło: Dane pochodzą z kalkulatora nieruchomości Generali z dnia 02.11.2023.

Powyższe wysokości składek dotyczą ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, którego zakres obejmuje Polskę i Europę. Zwiększenie zakresu ochrony na cały świat wiąże się ze wzrostem składek – na przykład dla sumy ubezpieczenia 50 000 zł wzrośnie ona do 99 zł, a dla 1 000 000 zł do 337 zł.  

Wyłączenia OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie zawsze zadziała. Dlatego warto zapoznać się z listą wyłączeń, które zamieszczane są w OWU. Generali wskazuje, że nie odpowiada między innymi za szkody:

 • wyrządzone osobom bliskim przez ubezpieczonych;
 • powstałe podczas wykonywania czynności zawodowych;
 • powstałe w wyniku posiadania pustostanów;
 • powstałe podczas polowania i użytkowania broni palnej, pneumatycznej i gazowej;
 • spowodowane przez zwierzęta inne niż domowe, konie i pszczoły;
 • powstałe w zawodach sportowych.

Lista wyłączeń jest o wiele dłuższa.