Ochrona prawna

Ochrona prawna to ubezpieczenie dobrowolne, które w zależności od oferty, zapewnia np. dostęp do telefonicznych porad prawnych, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłacenie transportu na rozprawę za granicą czy zapłatę za pracę radcy prawnego. Ubezpieczony może poprosić również o udostępnienie wzorów umów cywilnoprawnych oraz informacji teleadresowych o sądach, notariuszach itp., a także wskazanie polskiego aktu prawnego odpowiadającego problemowi. W przypadku ochrony prawnej kierowcy ważne jest, aby problem prawny miał związek z ubezpieczonym pojazdem mechanicznym.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej właściciela samochodu jest przydatne przykładowo, kiedy:

  • poszkodowany w kolizji lub wypadku kierowca chce dochodzić odszkodowania w postępowaniu sądowym;
  • samochód został uszkodzony przez wjechanie w dziurę w jezdni i kierowca chce uzyskać odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za daną drogę;
  • po zakupie pojazdu okazało się, że ma on pewne wady fizyczne i właściciel zamierza dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w postępowaniu sądowym;
  • samochód miał zostać naprawiony w warsztacie, ale doznał dodatkowych uszkodzeń i właściciel oczekuje odszkodowania od mechanika;
  • przeciwko osobie ubezpieczonej jest prowadzone postępowanie karne lub administracyjne.

Czy firma ubezpieczeniowa zawsze udzieli pomocy klientowi w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Oczywiście, że nie. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest objęte ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności jak każda inna polisa. Ograniczenia mogą dotyczyć limitu kosztów (np. wynagrodzenia prawnika) lub realizacji usługi w okresie umowy (np. ograniczenie do 6 porad prawnych przez telefon).

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie zadziała m.in., jeśli obrona interesów osoby ubezpieczonej jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, postępowanie sądowe jest związane z zarzutem naruszenia przepisów dotyczących ograniczenia prędkości lub dotyczy sporu z ubezpieczycielem, a także w innych sytuacjach określonych w OWU.

Gdzie kupić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców jako dodatkowa polisa jest dostępne w kilku firmach ubezpieczeniowych, takich jak m.in. Compensa, ERGO Hestia, Benefia czy Allianz. Z kolei m.in. UNIQA i Wiener oferują ochronę prawną w ramach ubezpieczenia assistance. Tabelę z krótkim omówieniem ofert znajdziesz w artykule: Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy, jak działa i gdzie można je kupić?.