Odstąpienie od umowy kredytu

Odstąpienie od umowy kredytu to uprawnienie przysługujące konsumentowi, które pozwala na rezygnację bez podawania przyczyny z kredytu po podpisaniu umowy. Odstąpić od umowy kredytowej można w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia – termin ten dotyczy zarówno kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych.

Koszty odstąpienia od umowy kredytu

Zasady odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego reguluje ustawa o kredycie konsumenckim (art. 53), a od umowy kredytu hipotecznego ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 42). 

Odstąpienie od umowy kredytu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz rekompensatami dla banku – z wyjątkiem odsetek za okres obowiązywania umowy. Dodatkowo bank ma obowiązek zwrócić poniesione przez konsumenta koszty (np. prowizję za udzielenie kredytu) – nie dotyczy takich kosztów jak opłaty notarialne i koszty administracyjne.