Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego podaje, że osoba ubezpieczona ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia podpisanej na dłużej niż 6 miesięcy. Konsument ma na to 30 dni od dnia zawarcia umowy, przedsiębiorcy – tylko 7 dni. Jeśli do momentu zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował osoby ubezpieczonej, która jest konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, 30 dni odlicza się od dnia, w którym osoba ubezpieczona dowiedziała się o tym prawie.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia i sposobu zawarcia umowy, reguły odstąpienia mogą się nieco różnić. Ta kwestia wygląda nieco inaczej w przypadku rezygnacji z OC pojazdów mechanicznych.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych 

Możesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni od jej zawarcia pod warunkiem, że ubezpieczenie zostało kupione na odległość, czyli online lub telefonicznie. Nie trzeba podawać przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy OC na takich warunkach mają wyłącznie konsumenci. Wzór odstąpienia możesz pobrać stąd.

Nie możesz zrezygnować z OC, jeśli podpisałeś/-aś umowę w placówce stacjonarnej ubezpieczyciela bądź w lokalu multiagenta. 

Art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że w przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy listem, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę datę nadania w polskiej placówce operatora publicznego, czyli Poczty Polskiej.

Przykład

Adrian kupił OC online, ale po kilku dniach skorzystał z reklamowanej porównywarki ubezpieczeń Mubi i odkrył, że przepłacił prawie 300 zł. Skorzystał z możliwości odstąpienia od umowy OC i wysłał dokument kurierem w piątek. Ponieważ przesyłka dotarła do ubezpieczyciela w poniedziałek, Adrian musiał zapłacić za 3 dni ochrony więcej. Gdyby nadał przesyłkę Pocztą Polską, piątek byłby datą odstąpienia od umowy.

Odstąpienie można złożyć również w placówce ubezpieczyciela lub dowolnemu agentowi, który współpracuje z daną firmą ubezpieczeniową. Niektóre zakłady udostępniają formularze online i adresy mailowe do tego celu – wówczas za chwilę złożenia odstąpienia uważa się datę wystawienia dowodu wysłania przez operatora.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia a opłacenie składki

Art. 812 § 4 Kodeksu cywilnego mówi, że odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia osoby ubezpieczonej z obowiązku opłacenia składki za okres ochrony. 

Przykład

Marcelina zawarła umowę autocasco telefonicznie 1 października. 12 października okazało się, że mogła ubezpieczyć auto taniej i mieć korzystniejszy zakres ochrony w innej firmie. Marcelina postanowiła skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy. Dostanie zwrot składki, ale pomniejszony o kwotę za ochronę ubezpieczeniową od 1 do 12 października. Gdyby Marcelina miała np. kolizję w tym okresie, ubezpieczyciel wypłaciłby jej odszkodowanie, stąd konieczność opłaty za ochronę.