Okres odpowiedzialności

Okres odpowiedzialności wskazuje na czas, w którym obowiązuje ochrona wynikająca z zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Gdy w tym okresie dojdzie do zdarzenia, które objęte jest ochroną ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenia określone w umowie. 

Kiedy zaczyna się okres odpowiedzialności?

Okres odpowiedzialności zazwyczaj zaczyna się w kolejny dzień po zawarciu umowy, po zapłaceniu pierwszej raty lub opłaceniu składki lub w dniu wskazanym na polisie. W przypadku ubezpieczeń, które przedłużają się automatycznie (OC komunikacyjne pojazdów mechanicznych), okres odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu kontynuowania ubezpieczenia. 

Należy także pamiętać o karencji ubezpieczeniowej, która przesuwa okres odpowiedzialności na późniejszy termin. Z taką sytuacją spotykają się osoby kupujące ubezpieczenie turystyczne. Jeśli zakupią one polisę w dniu rozpoczęcia lub w trakcie trwania podróży, muszą liczyć się z karencją, która wynosi zazwyczaj 3 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu ubezpieczyciele chronią się przed osobami, które chciałyby wyłudzić odszkodowanie poprzez ubezpieczenie się tuż przed lub zaraz po powstaniu szkody.

Ile trwa okres odpowiedzialności?

Długość okresu odpowiedzialności zależy od rodzaju ubezpieczenia i samej umowy. OC czy AC wykupuje się na rok, niekiedy ochronę odpowiedzialności cywilnej można zakupić krótkoterminowo, czyli tzw. polisę komisową. Assistance krótkoterminowe występuje w formie dwutygodniowej lub miesięcznej (oczywiście zazwyczaj wykupuje się je w pakiecie z OC na rok). Polisa turystyczna działa w terminie podróży. Z kolei ubezpieczenie mieszkania może obowiązywać nawet 3 lata, a ubezpieczenie na życie wiele lat – całe życie.  

Przykład

Pani Grażyna kupiła pakiet OC + AC na swoją Toyotę Corollę. Ze względu na charakter obu ubezpieczeń okres odpowiedzialności ubezpieczyciela zarówno dla OC, jak i AC wyniósł rok.