Oświadczenie sprawcy kolizji/wypadku

Oświadczenie sprawcy wypadku to potoczna nazwa Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym. Formularz wspólnego zgłoszenia szkody powinno się wypełnić, np. po stłuczce parkingowej czy kolizji, aby ułatwić zakładom ubezpieczeń likwidację zniszczeń. Kierowca powinien mieć przy sobie przynajmniej jedno oświadczenie. Uwaga: wypełnienie dokumentu nie jest jednoznaczne z przyznaniem się do odpowiedzialności za zdarzenie. Formularz jest potrzebny do potwierdzenia faktów i tożsamości stron. Dzięki niemu likwidacja roszczeń może przebiec szybciej.

Czy oświadczenie sprawcy kolizji/wypadku można napisać samodzielnie?

Oczywiście, że tak, ale gotowy formularz jest lepszym rozwiązaniem. Dzięki wzorowi oświadczenia o zdarzeniu drogowym obie strony doskonale wiedzą, które informacje są potrzebne do likwidacji szkody. Spisując notatkę na czystej kartce, kierowcy mogą o czymś zapomnieć i niechcący utrudnić analizę zdarzenia. 

Przykład

Ambroży został poszkodowany w stłuczce, wyjeżdżając z parkingu osiedlowego. Kierowcy nie mieli przy sobie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Sprawca przyznał się do winy, a Ambroży się spieszył, więc tym bardziej nie chciał wzywać policji. Mężczyźni spisali oświadczenie na kartce wyrwanej z notesu, Ambroży zrobił zdjęcia ze stłuczki. Po wysłaniu pakietu informacji ubezpieczycielowi okazało się, że brakuje m.in. numeru polisy ubezpieczeniowej sprawcy i danych z jego prawa jazdy, a opis okoliczności jest dość lakoniczny. Konieczne było uzupełnianie informacji.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

 1. Datę, godzinę i miejsce zdarzenia.
 2. Informację o ewentualnych osobach rannych i stratach materialnych innych niż pojazdy.
 3. Dane świadków (jeśli są): imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów. 
 4. Dane o pojazdach (marka i model, typ, numer rejestracyjny, kraj rejestracji).
 5. Dane osób ubezpieczonych według dowodu rejestracyjnego/polisy (imię i nazwisko, pełny adres, numer telefonu lub e-mail).
 6. Dane kierujących pojazdami (jak w przypadku osób ubezpieczonych plus numer prawa jazdy, kategoria i data ważności uprawnień).
 7. Dane zakładów ubezpieczeń i polisy OC plus ewentualnie AC. W przypadku szkody za granicą trzeba podać informację o Zielonej Karcie (jeśli w kraju zdarzenia jest wymagana).
 8. Opis widocznych uszkodzeń pojazdu.
 9. Opis okoliczności zdarzenia. 
 10.  Opcjonalnie rysunki, na których można zaznaczyć uszkodzenia samochodów. Przyda się także szkic zdarzenia drogowego. 
 11.  Dodatkowe uwagi.
 12. Podpisy kierujących pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu.