Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne do ubezpieczonego mieszkania to np. piwnica, strych, suszarnia, pralnia, komórka lokatorska i inne pomieszczenie w budynku wielorodzinnym, które jest użytkowane wyłącznie przez właściciela i/lub lokatorów nieruchomości. Jest jej częścią składową, ale nie musi do niej bezpośrednio przylegać. W ubezpieczeniu domu pomieszczenie przynależne to np. garaż wolnostojący, który znajduje się na posesji. Nie jest bezpośrednio połączony z domem, ale leży w granicach miejsca ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie pomieszczenia przynależnego?

Pomieszczenie przynależne i przechowywane w nim mienie, zarówno stałe elementy, jak i ruchomości, jest chronione na wypadek wybranych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem itp. To pomieszczenie zostaje zwykle automatycznie objęte ochroną po zakupie ubezpieczenia mieszkania lub domu. Zakład ubezpieczeń może wprowadzić limit odpowiedzialności za szkody powstałe w pomieszczeniu przynależnym

Przykład

Mienie ruchome w mieszkaniu jest ubezpieczone na wypadek kradzieży z włamaniem do 50 000 zł. W przypadku kradzieży ruchomości z pomieszczenia przynależnego maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela może być niższa i wynosić np. 20% sumy ubezpieczenia ruchomości, czyli w tej sytuacji 10 000 zł. Firma ma prawo ustanowić także ograniczenie odpowiedzialności na konkretną kwotę, np. 15 000 zł.

Również zakres ochrony mienia przechowywanego w pomieszczeniu przynależnym (np. w piwnicy) może być odmienny w porównaniu do zakresu ochrony ruchomości w części mieszkalnej.

Przykład

Z ochrony w pomieszczeniu przynależnym mogą być wykluczone takie ruchomości, jak przedmioty wartościowe, sprzęt fotograficzny, komputerowy, elektroniczny, audiowizualny, a nawet urządzenia gospodarstwa domowego. W piwnicy i innych pomieszczeniach często nie obowiązuje pomoc w ramach home assistance.

Ubezpieczyciel może wymagać odpowiedniego zabezpieczenia drzwi prowadzących do pomieszczenia przynależnego, np. zamka wielozastawkowego. Niekiedy towarzystwo nie zapewnia odszkodowania, jeśli włamywacz wybije szybę w drzwiach i bez użycia klucza otworzy zamek lub zasuwkę, sięgając ręką przez powstałą dziurę. Istotny jest również stan techniczny okien i innych otworów oszklonych w pomieszczeniach przynależnych, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.

Czy miejsce parkingowe jest pomieszczeniem przynależnym?

LINK4 w OWU Dom* zalicza miejsce parkingowe w garażu podziemnym do pomieszczeń przynależnych i definiuje je jako położone w garażu wielostanowiskowym w budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie, lub w innym budynku – wtedy jest przedmiotem odrębnej własności. Firma podkreśla, że miejsce parkingowe może służyć wyłącznie osobom zamieszkującym ubezpieczoną nieruchomość. Z kolei Allianz w OWU Mój Dom* klasyfikuje miejsce garażowe jako lokal gospodarczy, który musi znajdować się w tym samym budynku co ubezpieczone mieszkanie i przynależeć do niego.

*dane aktualne na dzień 31.10.2023