Porozumienie wielostronne

Porozumienie Wielostronne działa w ramach Systemu Zielonej Karty. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, mogą poruszać się bez Zielonej Karty po tych terytoriach. Wystarczające jest ubezpieczenie OC komunikacyjne zakupione i aktualne w ich kraju zamieszkania.

Jak działa Porozumienie Wielostronne?

Aby zrozumieć, czym jest Porozumienie Wielostronne, najpierw musisz się dowiedzieć, co to jest i jak działa System Zielonej Karty. Powstał 1 stycznia 1953 roku, aby zapewniać ofiarom wypadków komunikacyjnych odszkodowanie za szkody spowodowane przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. Drugim głównym celem Systemu Zielonej Karty jest ułatwienie podróżowania zmotoryzowanym – nie muszą oni kupować ubezpieczenia OC pojazdu za każdym razem, kiedy przekraczają granicę państwa innego niż ten, w którym został zarejestrowany pojazd. 

Tak doszło do powstania Zielonej Karty – Międzynarodowego Certyfikatu Ubezpieczeniowego, który jest uznawany przez państwa członkowskie na mocy dwustronnych umów. Zielona Karta potwierdza, że dany pojazd ma aktualne ubezpieczenie OC. Czy jest wymagana we wszystkich krajach Systemu Zielonej Karty? Nie – i tutaj pojawia się Porozumienie Wielostronne.

Każde z państw, a właściwie zakłady ubezpieczeń sprzedające obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w danym państwie, jest reprezentowane przez zawodową organizację – Biuro Narodowe. Polskim Biurem Narodowym jest PBUK – Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Instytucje te podpisują między sobą wspomniane dwustronne umowy.

O ile System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych, o tyle Porozumienie Wielostronne jest tworzone przez 35 sygnatariuszy i 36 państw (Liechtenstein jest reprezentowany przez Biuro Szwajcarskie). Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, nie muszą mieć Zielonej Karty, podróżując po terytoriach tych krajów. 

Ostatnie zmiany w Porozumieniu Wielostronnym

2 sierpnia 2021 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/103/WE), która zatwierdziła uczestnictwo Biur Narodowych Czarnogóry i Wielkiej Brytanii (utraciła je po Brexicie) w Porozumieniu Wielostronnym. Rok wcześniej to samo stało się w przypadku Bośni i Hercegowiny, co oznacza, że liczba krajów należących do Systemu Zielonej Karty, w których potrzebne jest dodatkowe potwierdzenie posiadania krajowego OC, stale się zmniejsza.

Porozumienie Wielostronne – lista państw

 • Andora
 • Austria
 • Belgia
 • Bośnia i Hercegowina (od 19.10.2020)
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czarnogóra (od 02.08.2021)
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania (ponownie od 02.08.2021)
 • Włochy

Ponadto Biuro Brytyjskie reprezentuje Wyspy Normandzkie, Gibraltar i Wyspę Man. Biuro Duńskie – Wyspy Owcze, Biuro Włoskie – San Marino, Biuro Francuskie – Monako. Biuro Szwajcarskie reprezentuje dodatkowo Liechtenstein.