Pośrednik turystyczny

Pośrednik turystyczny to osoba, która w imieniu klienta zawiera umowę z innym usługodawcą. Mowa np. o przewoźnikach, hotelarzach, restauratorach czy ubezpieczycielach. Rolą takiego przedsiębiorcy jest zorganizowanie wypoczynku na oczekiwanym przez klienta poziomie wraz z uwzględnieniem wszystkich ważnych dla niego kwestii. Istotne jest także, aby wybrane przez pośrednika usługi były sprawdzone.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych opisuje pośrednika jako “przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych”. Taka osoba zobowiązana jest do dochowania należytej staranności i wyboru odpowiedniej usługi dla klienta. Nie odpowiada natomiast za jej jakość, charakter, realizację lub wykonanie niezgodne z umową. 

Pomoc pośrednika to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą udać się na zorganizowany i bezpieczny wyjazd. Pomaga to także zaistnieć i wybić się usługodawcom na rynku turystycznym.

Działalność ta wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.