Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są zalecane podczas leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ich zadaniem jest m.in. wspomaganie uszkodzonych i zastępowanie utraconych narządów lub pogorszenie ich funkcji. Jeżeli osoba poszkodowana ma wykupione ubezpieczenie NNW, może liczyć na pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do kwoty określonej w umowie. Ubezpieczyciel może także pokryć koszty naprawy niektórych uszkodzonych przedmiotów tego typu, np. wózka inwalidzkiego.

Warunki zwrotu kosztu wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinny zostać zalecone przez lekarza w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Kluczowe jest, gdzie (np. w Polsce) i kiedy (np. w ciągu 2 lat od zdarzenia) zostały zakupione lub wypożyczone opisywane przedmioty i środki. Ich koszt nie powinien zostać pokryty z tytułu ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. Konieczne jest przekazanie ubezpieczycielowi rachunków lub faktur. 

Zakład ubezpieczeń może opłacić także naprawę wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, pompy insulinowej czy szkieł korekcyjnych, jeżeli zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń związanych ze szkodami, które powstały wskutek eksploatacji przedmiotu lub jego zużycia.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe finansuje środki pomocnicze, może określić ich liczbę w skali całego okresu ubezpieczeniowego bądź miesiąca. Możliwe jest także opłacenie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu osoby ubezpieczonej w Polsce.

Przykład

Osoba ubezpieczona zmaga się z chorobą nowotworową, która powoduje nietrzymanie stolca lub moczu. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę na wypadek choroby i pokrywa koszt zakupu środków pomocniczych. Chorująca osoba może liczyć na pokrycie kosztu zakupu maksymalnie 60 pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych miesięcznie.

Przykładowe przedmioty ortopedyczne w ubezpieczeniu NNW

 • Protezy i wyposażenie dodatkowe
 • Aparaty ortopedyczne i wyposażenie dodatkowe
 • Ortezy
 • Gorsety i kołnierze ortopedyczne
 • Obuwie ortopedyczne
 • Kule i laski inwalidzkie
 • Balkoniki i podpórki do chodzenia
 • Wózki inwalidzkie
 • Foteliki dla dzieci do siedzenia
 • Indywidualne przedmioty pionizujące
 • Wózki do raczkowania (tzw. pełzaki)

Przykładowe środki pomocnicze w ubezpieczeniu NNW

 • Soczewki okularowe korekcyjne
 • Soczewki kontaktowe lecznicze
 • Pomoce optyczne dla niedowidzących, np. lupa, okulary lornetkowe, okulary lupowe
 • Obturatory dla dzieci
 • Protezy oka wykonywane indywidualnie
 • Aparaty słuchowe i wkładki uszne
 • Systemy wspomagające słyszenie
 • Cewniki, kieszonki, worki do zbiórki moczu
 • Sprzęty stomijne
 • Pieluchy anatomiczne
 • Rurka tracheostomijna z zapasowym wkładem
 • Krtań elektroniczna
 • Proteza powietrzna
 • Nebulizator
 • Proteza piersi
 • Peruki z włosów sztucznych lub naturalnych
 • Pas przepuklinowy
 • Materac i poduszka przeciwodleżynowa

Sumy ubezpieczenia dla zwrotu kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w ubezpieczeniu NNW

Zakład ubezpieczeń zwraca koszty wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do kwoty określonej w umowie. Limit wynosi przeważnie kilka tysięcy złotych. 

Zakład ubezpieczeń Suma ubezpieczenia
Generali 1000 zł – 10 000 zł w zależności od wariantu
CompensaOkreślana indywidualnie (w NNW Szkolnym od 4000 zł do 8000 zł, uszkodzenie sprzętu medycznego do 500 zł)
PZU 15% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż 10 000 zł
Wiener20% sumy ubezpieczenia NNW na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe
TUZ Ubezpieczenia 15% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej niż 7500 zł
Opracowanie własne na podstawie OWU firm ubezpieczeniowych (02.11.2023)