Przedmioty wartościowe

Przedmioty wartościowe w ubezpieczeniu mieszkania to ruchomości domowe, które mają dużą wartość pieniężną, kolekcjonerską, zabytkową lub artystyczną, a może nawet są świadectwem minionej epoki lub ważnego zdarzenia w historii. Przedmiotem wartościowym może być zarówno droga biżuteria z kamieniami szlachetnymi, jak i oryginalne dzieło plastyczne: rzeźba, grafika czy obraz. Ubezpieczyciele określają rozmaite przedmioty jako wartościowe, dlatego przed podpisaniem umowy zapoznaj się z OWU. Zakres ochrony tych przedmiotów i suma ubezpieczenia, na którą można je ubezpieczyć, są dowolnie kształtowane przez firmy.

Jakie przedmioty wartościowe można ubezpieczyć?

Przedmioty wartościowe to m.in.:

 • biżuteria;
 • dzieła sztuki;
 • antyki;
 • kamienie szlachetne i półszlachetne;
 • wyroby z pereł;
 • gotówka;
 • papiery wartościowe (np. czeki, weksle, obligacje, bony towarowe);
 • futra naturalne;
 • trofea myśliwskie; 
 • unikatowa porcelana;
 • legalnie posiadana i przechowywana zgodnie z prawem broń;
 • zbiory kolekcjonerskie; 
 • wiele innych przedmiotów o minimalnej wartości jednostkowej określonej przez firmę ubezpieczeniową.

Przykładowo, Generali uznaje za przedmioty wartościowe mienie, którego jednostkowa wartość przekracza 6000 zł. Rzeczy o wartości do 6000 zł są traktowane jako zwykłe ruchomości domowe.

Jak działa ubezpieczenie przedmiotów wartościowych?

Dzięki ubezpieczeniu przedmioty wartościowe mogą być chronione na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, zalania, powodzi, przepięcia itp. 

Ubezpieczyciel ma prawo wymagać od Ciebie konkretnego sposobu przechowywania przedmiotów wartościowych lub zamontowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Firma może również określić, że ochrona nie obowiązuje w przypadku przedmiotów przechowywanych w miejscu innym niż dom/mieszkanie, np. w pomieszczeniach przynależnych, garażu wolnostojącym, budynku gospodarczym, domku letniskowym, ogrodzie zimowym, na zabudowanym balkonie, tarasie czy loggii.

Przykładowo, Allianz podaje, że przedmioty o łącznej wartości 30 000 zł, takie jak:

 • biżuteria;
 • kamienie szlachetne;
 • perły;
 • przedmioty wykonane w całości lub części ze złota, srebra, platyny;
 • znaczki pocztowe;
 • monety;
 • medale,
 • wartości pieniężne;

muszą być przechowywane w sejfie.

Warunkiem objęcia przedmiotów wartościowych ubezpieczeniem może być przedstawienie ubezpieczycielowi wykazu tych przedmiotów i wyceny rzeczoznawcy, biegłego sądowego lub eksperta domu aukcyjnego. Wyjątkiem może być np. biżuteria, która nie wymaga eksperckiej wyceny, bo wystarczy przedstawienie dowodu zakupu. Oprócz wartości przedmiotów, wykaz powinien zawierać nazwę, rodzaj, markę i cechy identyfikacyjne każdego z nich.

Ile kosztuje ubezpieczenie przedmiotów wartościowych?

Cena ubezpieczenia przedmiotów wartościowych oscyluje na poziomie kilkuset złotych. Jeśli wartość mienia jest spora, może się okazać, że składka za ich ubezpieczenie przewyższa koszt ubezpieczenia murów, elementów stałych i ruchomości domowych. 

W poniższej kalkulacji bazowa polisa kosztuje 411 zł i obejmuje ochroną mury i elementy stałe (601 600 zł) oraz ruchomości domowe (70 400 zł) na wypadek ognia, naturalnych zdarzeń, kradzieży z włamaniem, rabunku i przepięcia (do 10 000 zł). Okazuje się, że w przypadkach uwzględniających najcenniejsze przedmioty wartościowe (o wartości 20 i 24 tys. zł), cena ich ubezpieczenia przewyższa bazową składkę ponad dwukrotnie.

Wartość przedmiotów wartościowychCena ubezpieczenia przedmiotów wartościowychCałkowita cena ubezpieczenia domu
6000 zł 117 zł528 zł
13 500 zł296 zł707 zł
20 000 zł454 zł865 zł
24 000 zł552 zł963 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Dane nieruchomości do ubezpieczenia: mieszkanie, 64 m2, pośrednie piętro w bloku z 2019 roku, drzwi antywłamaniowe, zabezpieczenia okien, wartość murów i stałych elementów: 601 600 zł, wartość ruchomości domowych: 70 400 zł, Warszawa. Aktualizacja danych: 02.11.2023.