Przepięcie

Przepięcie to gwałtowna i krótkotrwała zmiana napięcia w sieci elektrycznej, która powoduje przekroczenie napięcia znamionowego przewidzianego dla wybranego urządzenia bądź instalacji. Przyczyną tego może być m.in. brak dostawy lub dostawa energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach czy uderzenie pioruna. Ubezpieczenie na wypadek przepięcia jest elementem ubezpieczenia nieruchomości.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek przepięcia

Ubezpieczenie na wypadek przepięcia obejmuje ochroną elementy stałe i mienie ruchome, a szczególnie:

  • sprzęt audiowizualny,
  • sprzęt fotograficzny,
  • sprzęt elektroniczny,
  • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt zmechanizowany,
  • urządzenia gospodarstwa domowego.

Ubezpieczyciel nie tylko wypłaca odszkodowanie za uszkodzony lub zniszczony sprzęt, ale również pokrywa koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, które powstały w związku z przepięciem. Jeśli kupisz home assistance, możesz liczyć również na interwencję elektryka. Koszt przyjazdu i robocizny zostanie uregulowany przez ubezpieczyciela. Ty zapłacisz tylko za materiały i części zamienne do naprawy. 

UWAGA!

Ubezpieczyciel może wyłączyć z ochrony szkody powstałe wskutek przepięcia w żarówkach, lampach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych, odgromnikach i innych elementach.

Assistance domu a przepięcie

Jeżeli szkoda wskutek przepięcia powstanie, kiedy będziesz poza domem, zakład ubezpieczeń zorganizuje dla Ciebie i pokryje koszt powrotu do domu (podróż koleją pierwszą klasą lub autobusem). Taką opcję oferuje klientom Allianz – warunkiem jest przebywanie klienta w podróży co najmniej 30 km od ubezpieczonego lokalu (ale tylko w Polsce).

To nie wszystko – jeśli podczas nieobecności lokatorów trzeba będzie zabezpieczyć Twoje sprzęty przed utratą lub uszkodzeniem, Allianz zorganizuje i opłaci koszt profesjonalnej ochrony. Ubezpieczyciel może zająć się również transportem i przechowywaniem sprzętów, które ocalały po wystąpieniu przepięcia, ale trzeba je usunąć z lokalu. Jeśli przepięcie wyrządzi potężne szkody i będziesz potrzebować wsparcia psychologa w tej przygnębiającej sytuacji, koszt wizyty również może zostać pokryty z polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek przepięcia?

Na przykład w LINK4, Generali, Proamie, UNIQA, PZU, Allianz. W zależności od oferty, ubezpieczenie na wypadek przepięcia może być składnikiem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub być sprzedawane jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Ochrona na wypadek przepięcia jest świadczona zawsze bez dodatkowych opłat w ubezpieczeniu domu w wariancie all risks, czyli od wszystkich ryzyk.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek przepięcia?

Od kilkunastu do nawet kilkuset złotych może kosztować składka ubezpieczenia na wypadek przepięcia. Przykładowo, w Generali, przy założeniu, że suma tego ubezpieczenia jest najniższa z możliwych i wynosi 5000 zł, składka roczna to zaledwie 15 zł. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym bardziej wzrasta jednak cena polisy.

Suma ubezpieczenia od przepięciaCena ubezpieczenia od przepięcia
5000 zł 15 zł
7000 zł16 zł
10 000 zł18 zł
20 000 zł28 zł
50 000 zł 62 zł
70 000 zł 89 zł
100 000 zł132 zł
Dane na podstawie kalkulatora nieruchomości Generali. Dane nieruchomości: mieszkanie, 60 m2, piętro pośrednie, rok budowy: 1994, Katowice, mieszkanie i elementy stałe: 330 000 zł, ruchomości domowe: 38 400 zł. Aktualizacja danych: 02.11.2023

Pamiętaj, żeby prawidłowo ocenić wartość stałych elementów i ruchomości. Jeśli suma ubezpieczenia będzie za niska w stosunku do realnej wartości mienia, dojdzie do niedoubezpieczenia, czyli dostaniesz za małe odszkodowanie. Jeśli podasz za wysoką sumę ubezpieczenia, zapłacisz wyższą składkę, a ubezpieczyciel i tak wypłaci Ci kwotę adekwatną do rzeczywistej wartości sprzętów uszkodzonych wskutek przepięcia.