Rabunek

Rabunek jest to zabór mienia związany z przemocą fizyczną, groźbami, wprowadzeniem w stan nieprzytomności bądź bezbronności. Ubezpieczyciele oferują ochronę przed rabunkiem zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Jednym z ubezpieczeń, w których możemy rozszerzyć ochronę o rabunek i kradzież z włamaniem, jest ubezpieczenie nieruchomości.

Jak OWU definiuje rabunek?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia pojawiają się zawsze najważniejsze pojęcia związane z ochroną. W polisie mieszkaniowej “Twoje miejsce” oferowanej przez UNIQA znajdziemy informację, że rabunek to zabór ubezpieczonego mienia, który dokonany został:

  • przy użyciu przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego bądź groźby jej użycia, a także poprzez doprowadzenie osoby objętej ochroną ubezpieczeniową do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
  • wobec ubezpieczonego posiadającego klucze do domu bądź mieszkania z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia, czego konsekwencją było otworzenie nieruchomości z ubezpieczonymi przedmiotami;
  • poprzez przywłaszczenie, wyłudzenie z użyciem podstępu wobec osób małoletnich lub niedołężnych z powodu podeszłego wieku, niedorozwoju lub choroby.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rabunku?

W ramach ubezpieczenia mieszkania Generali oferuje ochronę od rabunku rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, takich jak torby, walizki, bilety komunikacji publicznej, dokumenty tożsamości, prawa jazdy, klucze, sprzęt elektroniczny i sportowy, instrumenty muzyczne oraz rowery, wózki czy hulajnogi. Zakres terytorialny takiej ochrony to cały świat.

Suma ubezpieczeniaSkładka
500 zł19 zł
1 000 zł29 zł
2 000 zł49 zł
3 000 zł69 zł
5 000 zł109 zł
10 000 zł199 zł
15 000 zł279 zł
20 000 zł349 zł
Źródło: Dane pochodzą z kalkulatora nieruchomości Generali z dnia 30.10.2023.
Przykład

Podczas wakacyjnego wyjazdu Pani Elżbieta została okradziona na ulicy. Kiedy spacerowała, napastnik wyrwał jej torebkę z dokumentami, telefonem oraz portfelem, po czym uciekł. Przerażona Pani Elżbieta zadzwoniła na policję i poinformowała towarzystwo o zdarzeniu. Dzięki ubezpieczeniu nieruchomości, które zawiera ochronę w przypadku rabunku, Pani Elżbieta otrzymała odszkodowanie.