Realność ochrony ubezpieczeniowej

Realność ochrony ubezpieczeniowej to jedna z podstawowych i bezwzględnych zasad, której powinny przestrzegać towarzystwa. Obowiązkiem ubezpieczycieli jest dysponowanie odpowiednią ilością środków finansowych, które konieczne są do pokrycia wypłaty świadczeń. Wymóg ten daje ubezpieczonym gwarancję uzyskania odszkodowania na wypadek wystąpienia szkody. Tego rodzaju ochrona zapewnia wypłatę świadczenia zgodnie z obowiązującymi w umowie warunkami. W ustalonej kwocie i wyznaczonym terminie.

Ubezpieczyciele zapewniają realność ochrony ubezpieczeniowej, do której należy:

  • gwarancja ekonomiczna – to gotowość zakładów do wypłaty świadczeń osobom ubezpieczonym na wypadek wystąpienia szkód. Tego rodzaju zabezpieczenie kontroluje Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego poprzez monitorowanie wypłacalności i rentowności towarzystw ubezpieczeniowych,
  • gwarancja prawna – polega na zabezpieczeniu osoby ubezpieczonej poprzez pozwolenie na sądowe i egzekucyjne dochodzenie roszczeń. W tej sytuacji nadzór stanowi Rzecznik Praw Ubezpieczonych.