Reasekuracja

Reasekuracja to swego rodzaju ubezpieczenie zakładu ubezpieczeń. W umowie reasekuracyjnej występują dwie strony: pierwszą jest zakład nazywany reasekurowanym lub cedentem, drugą stroną – również zakład ubezpieczeniowy, ale nazywany reasekuratorem lub cesjonariuszem. Reasekurowany odstępuje część/całość ryzyka lub grupy ryzyk łącznie ze składkami na rzecz reasekuratora, który w zamian zobowiązuje się do uczestniczenia w wypłacie ewentualnych odszkodowań klientom pierwszego zakładu. Reasekurator przekazuje cedentowi określone świadczenia, które następnie są wypłacane ubezpieczonym w pierwszym zakładzie. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której zakład ubezpieczeń jest niewypłacalny. Ryzyka, które zostały raz scedowane, mogą być dalej dzielone i przekazywane kolejnym zakładom.

Jakie są rodzaje reasekuracji ubezpieczeniowej?

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Wytyczne dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji. Dokument wyróżnia kilka rodzajów reasekuracji zakładów ubezpieczeń.

  1. Fakultatywna – umowa jest negocjowana i podpisywana indywidualnie dla wybranej umowy ubezpieczeniowej lub ryzyka. Cedent podejmuje decyzję o ewentualnym przekazaniu ryzyka, a cesjonariusz ma prawo je przyjąć bądź odmówić.
  2. Finansowa (ograniczona) – ma ograniczony transfer ryzyka ubezpieczeniowego i obejmuje również inne rodzaje ryzyk, np. kredytowe czy stopy procentowej. Umowa ma charakter wieloletni.
  3. Katastroficzna – umowa reasekuracji ma na celu ochronę zakładu ubezpieczeń przed gwałtownym wzrostem wielkości wypłacanych świadczeń i odszkodowań, które są związane z katastrofą naturalną (np. trzęsieniem ziemi) lub powstałą z winy człowieka (np. budowlana).
  4. Nieproporcjonalna – składka reasekuracyjna i reasekurowana część szkody nie pozostają w takim samym stosunku do całości szkody. Cesjonariusz ustala składkę reasekuracyjną na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia i wielkości szkody.
  5. Obligatoryjna – zakład ubezpieczeń musi obowiązkowo scedować ryzyka, które są objęte umową, a cesjonariusz musi je bezwzględnie zaakceptować.
  6. Proporcjonalna umowa przewiduje uczestnictwo obu stron w ryzyku, składce i szkodach w identycznych proporcjach według uzgodnionego współczynnika.

Jaki jest skutek reasekuracji dla klienta firmy ubezpieczeniowej?

Reasekuracja to forma zabezpieczenia zakładu ubezpieczeń. Klient reasekurowanego zakładu może czuć się bezpieczniejszy, bo reasekuracja minimalizuje ryzyko niewypłacalności firmy w związku ze zgłoszoną szkodą.

Poza tym osoba ubezpieczona nie odczuwa żadnych zmian związanych z reasekuracją. Opłaca jak zwykle składkę ubezpieczeniową, której część jest następnie przekazywana reasekuratorowi. Po wystąpieniu szkody reasekurator przekaże cedentowi część odszkodowania i następnie całość zostanie wypłacona poszkodowanemu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czym jest reasekuracja?

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w marcu to 123 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Malwina opinia o Mubi.pl

W porównaniu z innymi kalkulatorami wydaje mi się, że pytań jest mało. Kupiłam dzisiaj OC :) Zastanawiałam się przez chwilę, gdzie zrobię to w niedzielę, ale przypomniałam sobie, że przecież można to zrobić online :) Polecam, Malwina.

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

phula opinia o Mubi.pl

za darmo można porównać sobie różne oferty ubezpieczenia, ma sie wtedy konkretne rozeznanie, polecam skorzystać bo łatwiej wtedy wybrac najtansza dla siebie opcje

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo