Renta ubezpieczeniowa

Renta ubezpieczeniowa to świadczenie pieniężne, które należy się osobie poszkodowanej np. w wypadku samochodowym. Renta ubezpieczeniowa jest wypłacana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, jeśli ofiara doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Firma ubezpieczeniowa po zakończeniu leczenia analizuje m.in. kompletną dokumentację medyczną, która potwierdzi, przez jaki czas osoba poszkodowana będzie niedysponowana w związku z wypadkiem i jak uszczerbek na zdrowiu wpłynie na jej dotychczasowe życie, np. niemożność wykonywania dotychczasowego zawodu. Ubezpieczyciel może przyznać rentę dożywotnią lub na ograniczony czas.

Kiedy można dostać rentę ubezpieczeniową?

Renta ubezpieczeniowa może pokryć m.in.:

  • profesjonalną opiekę pielęgniarską po wypadku;
  • koszty wizyt u lekarzy specjalistów;
  • dojazdy na konsultacje lekarskie;
  • koszt leków, które osoba poszkodowana ma przyjmować regularnie;
  • specjalistyczną dietę.

Ponadto renta ubezpieczeniowa przysługuje, jeśli osoba poszkodowana nie może wrócić do dotychczas wykonywanego zawodu, a więc nie może zarabiać na utrzymanie swoje czy rodziny.

Rodzina osoby zmarłej wskutek wypadku, która była na jej utrzymaniu, również może domagać się renty z ubezpieczenia sprawcy. Dokładnie – renty alimentacyjnej.

Kapitalizacja renty ubezpieczeniowej po wypadku

Kapitalizacja renty ubezpieczeniowej polega na wypłacie jednorazowego odszkodowania, które wyklucza pobieranie renty przed dłuższy czas. Kapitalizacja renty jest stosowana w sytuacjach, w których jednorazowa wypłata świadczenia jest bardziej korzystna w porównaniu do renty ratalnej. Osoba poszkodowana musi przedstawić ważny powód, który będzie argumentem za zmianą renty wypłacanej w ratach na jedno duże odszkodowanie.

Kapitalizację renty odszkodowawczej stosuje się przede wszystkim po wypadku, wskutek którego osoba poszkodowana została inwalidą i nie może wykonywać dotychczasowego zawodu, więc traci źródło stałego dochodu. Dzięki kapitalizacji renty, osoba poszkodowana zyskuje środki na przekwalifikowanie się. Może również np. założyć własną działalność gospodarczą.

Renta z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

UFG zajmuje się wypłacaniem renty odszkodowawczej, jeśli:

  • suma gwarancyjna ubezpieczenia OC sprawcy wypadku wyczerpuje się wskutek dłuższego wypłacania świadczeń dla osoby poszkodowanej,
  • sprawca wypadku jest nieznany,
  • sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia OC. 

Jeśli sprawca wypadku nie miał w czasie zdarzenia aktualnego ubezpieczenia OC, UFG wypłaci rentę ubezpieczeniową osobie poszkodowanej, ale może obciążyć jej kosztami nieubezpieczonego sprawcę w ramach regresu.