Reprezentant ds. roszczeń

Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem zakładu ubezpieczeń zajmującego się sprzedażą ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. To pośrednik między ubezpieczycielem a osobą poszkodowaną w procesie likwidacji szkody. Reprezentant ds. roszczeń pracuje w państwie innym niż to, w którym znajduje się siedziba reprezentowanego przez niego zakładu ubezpieczeń. Przykładowo, reprezentantem Compensy w Danii jest Tryg Forsikring A/S, a reprezentantem TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Litwie – firma April (stan na 31.10.2023).

Jak działa reprezentant ds. roszczeń?

Jeżeli podczas zagranicznego wyjazdu spowodujesz kolizję lub wypadek, osoba poszkodowana będzie mogła zgłosić się do reprezentanta ds. roszczeń zakładu ubezpieczeń, z którym masz podpisaną umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Reprezentant przyjmie zgłoszenie i zajmie się likwidacją szkody. Wyszukiwarka reprezentantów ds. roszczeń znajduje się na stronie PBUK – Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Przykład

Reprezentantami ds. roszczeń towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA są: International Claims Handling-Norge w Norwegii czy Prodromou & Makriyiannis na Cyprze. Do tych firm powinien zgłosić się poszkodowany w wypadku w tych krajach, jeżeli jego sprawcą będzie osoba ubezpieczona w TU UNIQA.

Analogicznie pracują reprezentanci ds. roszczeń zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce. PBUK udostępnia listę korespondentów, którzy odpowiadają za poszczególne firmy ubezpieczeniowe z danych krajów. Wystarczy określić kraj, w którym znajduje się siedziba ubezpieczyciela sprawcy wypadku, a następnie wybrać odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. Wyświetlą się wówczas dane kontaktowe jego polskiego korespondenta.

Przykład

Polskim reprezentantem ds. roszczeń Sauvegarde z Francji jest Warta, a reprezentantem Moderna Forsakringar ze Szwecji – ERGO Hestia.

Reprezentant ds. roszczeń zajmuje się ustaleniem przebiegu zdarzenia ubezpieczeniowego i ustaleniem wysokości odszkodowania dla kierowcy samochodu uszkodzonego wskutek kolizji, ofiar wypadku motocyklowego, potrąconych pieszych itd.

Dzięki działalności reprezentantów ds. roszczeń, niezależnie od pochodzenia sprawcy i ubezpieczyciela, z którym ten ma podpisaną umowę, osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z zakładem ubezpieczeń z obcego kraju.