RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) określa całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta. Wyraża ją wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. Musi być ona zawsze podana w ofercie kredytu lub pożyczki do kwoty 255 550 zł (wynika to z ustawy o kredycie konsumenckim), by ułatwić konsumentom porównywanie i rozeznanie w produktach finansowych. Im RRSO ma wyższą wartość, tym koszt kredytu jest wyższy.

Co wchodzi w skład RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to nie tylko odsetki kredytu lub pożyczki. W skład RRSO wchodzą wszystkie koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego, a więc:

 • odsetki,
 • prowizje,
 • opłaty,
 • marże,
 • podatki,
 • koszty dodatkowych usług (niezbędne do uzyskania kredytu).

Jak oblicza się RRSO?

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim podaje skomplikowany wzór matematyczny, który służy do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

grafika

Gdzie:

 • X – to rzeczywista roczna stopa oprocentowania,
 • m – numer kolejnej ostatniej wypłaty raty kredytu,
 • k – numer kolejnej wypłaty, (liczba k jest większe lub równe 1 i mniejsze lub równe m),
 • Cₖ – kwota wypłaty (wartość k),
 • tₖ – okres (w latach lub ułamkach lat) między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty,
 • m’ – numer kolejnej ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat,
 • l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat,
 • D₁ – kwota spłaty lub wnoszonych opłat,
 • S₁ – okres (w latach lub ułamkach lat) między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.