Ryzyko czyste i spekulatywne

Ryzyko czyste należy do rodzajów ryzyka ubezpieczeniowego. Wiąże się z powstaniem szkody, nieplanowanym i niezależnym zdarzeniem losowym. Wywołuje jedynie straty, np. finansowe, materialne czy zdrowotne. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy właśnie tego rodzaju zagrożeń.

Ryzyka czyste to m.in.:

  • choroba,
  • wypadek,
  • utrata rzeczy,
  • odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Ryzyko spekulatywne to zagrożenie świadome, które skutkuje poniesieniem strat lub zaistnieniem oczekiwanych, planowanych korzyści i zysków. Tego typu sytuacje nie podlegają ubezpieczeniu, więc istotna jest przede wszystkim rozwaga przy podejmowaniu decyzji.

Do ryzyka spekulatywnego zalicza się np.:

  • zakup akcji na giełdzie,
  • założenie działalności gospodarczej,
  • zainwestowanie, ulokowanie oszczędności w jakiejś inicjatywie.