Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe można rozumieć jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkody osobowej lub materialnej, za którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie klientowi. Im większe ryzyko, tym wyższa składka. Ryzyko ubezpieczeniowe jest związane z przedmiotem ubezpieczenia. Przykładowo: w ubezpieczeniu autocasco all risks (czyli od wszystkich ryzyk) oznacza każde zdarzenie, które nie jest jasno wyłączone spod ochrony finansowej ubezpieczyciela w umowie.

Jak jest obliczane ryzyko ubezpieczeniowe?

Każdy zakład ubezpieczeń ma własne algorytmy, które wykorzystuje do obliczenia ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie danych klientów i statystyk. W zależności od nich ryzyko rośnie lub maleje, dlatego kierowcy będący właścicielami identycznych samochodów mogą opłacać różne składki OC i AC. Mimo że ubezpieczają te same pojazdy, na poziom ryzyka w obu przypadkach wpływają profile kierowców, którzy mogą być potencjalnymi sprawcami kosztownych szkód.

Przykład

23-letni Mateusz z prawem jazdy od 2 lat i 35-letnia Sylwia z prawem jazdy od 12 lat ubezpieczają ten sam model samochodu. Mimo że oboje mają bezszkodową historię jazdy, Sylwia zapłaci znacznie mniej od Mateusza. Chłopak należy do grupy młodych kierowców (w wieku 18-24 lat), którzy statystycznie powodują najwięcej wypadków, a poza tym ma znikome doświadczenie jako kierowca. W efekcie ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku Mateusza jest wyraźnie wyższe.

Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe?

Czynniki mające wpływ na poziom ryzyka ubezpieczeniowego można podzielić na kilka kategorii.

1. Czynniki związane z pojazdem, czyli marka, model, pojemność silnika, dotychczasowy i planowany przebieg w ciągu najbliższych 12 miesięcy, miejsce parkowania, wyjazdy za granicę, okres eksploatacji.

2. Czynniki związane z kierowcą, czyli jego wiek, data uzyskania prawa jazdy, miejsce zamieszkania, stan cywilny, liczba dzieci, dopuszczanie do kierowania pojazdem młodego kierowcy poniżej 26. roku życia.

3. Czynniki związane z historią ubezpieczeniową, czyli liczba zgłoszonych przez kierowcę szkód w poprzednich latach.

Czynniki podwyższające ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe i składka rosną, jeżeli np.:

 • kierowca ma prawo jazdy od niedawna (krócej niż 3 lata);
 • właściciel samochodu przynależy do grupy młodych kierowców w wieku od 18 do 25 lat;
 • ubezpieczony mieszka w dużej miejscowości, w której z uwagi na większy ruch kolizje i wypadki zdarzają się częściej;
 • klient zakładu ubezpieczeń ma szkodową historię ubezpieczenia;
 • kierowca był karany za wykroczenia drogowe lub nieprzepisową jazdę;
 • ubezpieczany samochód ma dużą pojemność silnika.
Przykład

21-letni warszawiak z prawem jazdy od 11 miesięcy, jedną wyrządzoną szkodą, będący właścicielem samochodu marki BMW z dużą pojemnością silnika, niemający współwłaściciela pojazdu i parkujący auto w niestrzeżonym miejscu, to przepis na wysoką składkę ubezpieczeniową.

Czynniki zmniejszające ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe i składka maleją, jeżeli np.:

 • kierowca ma prawo jazdy od wielu lat (minimum 36 miesięcy – taką granicę ustalają niektóre zakłady ubezpieczeń);
 • właściciel samochodu ma więcej niż 25 lat (chociaż niektórzy ubezpieczyciele mogą ustalić nieco wyższą granicę, np. 26 lat);
 • ubezpieczony mieszka w niewielkiej miejscowości, w której rzadko zdarzają się kolizje i wypadki;
 • klient ma bezszkodową historię ubezpieczenia;
 • kierowca nie ma na koncie mandatów drogowych lub punktów karnych;
 • ubezpieczany samochód ma małą pojemność silnika.
Przykład

56-letni prudniczanin z prawem jazdy od 25 lat, który ma samochód marki Dacia z małą pojemnością silnika i bezszkodową historię jazdy, może liczyć na wyjątkowo niską cenę ubezpieczenia OC, nawet poniżej 400-500 zł.