Spis majątku

Spis majątku to lista przedmiotów, które mają zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu. Teoretycznie spis zwykłego mienia jest opcjonalny przed jego ubezpieczeniem. Wyjątkiem są przedmioty wartościowe, czyli np. dzieła sztuki, antyki, biżuteria i inne mienie o wysokiej wartości jednostkowej (powyżej kilku tysięcy złotych). Firma ubezpieczeniowa może wymagać wykazu przedmiotów wartościowych jeszcze przed zawarciem umowy. W praktyce warto jednak sporządzić spis wszystkich ruchomości domowych, który przyda Ci się do właściwego oszacowania sumy ubezpieczenia. Ponadto, w momencie zgłoszenia szkody będziesz mieć gotowy wykaz, z którego można skorzystać, aby bezzwłocznie oszacować straty.

Jak zrobić spis majątku do ubezpieczenia mieszkania lub domu?

Pomocne będą wszelkie dowody zakupów, szczególnie w przypadku nowych ruchomości, którymi wyposażono świeżo wykończone mieszkanie. Jeśli chcesz objąć ochroną przedmioty, które mają już wiele lat, ale są kluczowe do codziennego życia, możesz posiłkować się cenami rzeczy używanych online lub sprawdzić, czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się tabela pokazująca stopień zużycia danego mienia w czasie.

Podziel spis majątku na kategorie, np. sprzęt elektroniczny, meble, urządzenia AGD. Jeśli firma ubezpieczeniowa stosuje odmienne limity odpowiedzialności dla różnych rodzajów sprzętów, możesz sprawdzić, czy maksymalna suma ubezpieczenia dla np. sprzętu fotograficznego na wypadek kradzieży z włamaniem, jest adekwatna do wartości Twoich aparatów cyfrowych, kamer itp.

Zalety spisu mienia do ubezpieczenia

Dzięki oszacowaniu realnej wartości ruchomości w spisie majątku, zapobiegasz nadubezpieczeniu i niedoubezpieczeniu.

Nadubezpieczenie oznacza sytuację, w której suma ubezpieczenia mienia jest za wysoka w stosunku do jego wartości. Firma ubezpieczeniowa oblicza odszkodowanie na podstawie realnej wartości mienia, więc jego właściciel nie otrzyma większej kwoty, mimo że zapłacił wyższą składkę.

Z kolei niedoubezpieczenie zachodzi, kiedy suma ubezpieczenia jest zbyt niska w stosunku do realnej wartości mienia. Wtedy firma ubezpieczeniowa nie może wykroczyć poza limit odpowiedzialności, więc klient otrzymuje zaniżone odszkodowanie, które może nie wystarczyć np. na zakupienie nowych przedmiotów. Właściciel ruchomości opłaca nieco niższą składkę, ale w razie wystąpienia szkody jest to nieopłacalne.

Spis majątku pomaga precyzyjnie ustalić sumę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczeniaCena ubezpieczenia ruchomości domowych na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, zalania
10 000 zł – niedoubezpieczenie11 zł
20 000 zł – niedoubezpieczenie20 zł
30 000 zł – wartość realna26 zł
40 000 zł – nadubezpieczenie31 zł
50 000 zł – nadubezpieczenie36 zł
Kalkulacja wykonana za pomocą kalkulatora ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 08.05.2023

Spis majątku a przedmioty wartościowe

Przedmioty wartościowe to cenne, a nawet oryginalne ruchomości domowe, które można objąć ubezpieczeniem na wypadek zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem pod warunkiem, że właściciel przedstawi firmie ubezpieczeniowej wykaz tych przedmiotów sporządzony przez rzeczoznawcę, eksperta domu aukcyjnego lub nawet biegłego sądowego. Spis przedmiotów wartościowych musi zawierać nazwy, rodzaje, marki, cechy identyfikacyjne, wartości. Takie wytyczne stosuje Generali. Właściciel przedmiotów wartościowych pokrywa koszt przygotowania profesjonalnego wykazu. 

Spis majątku po szkodzie

Chcesz otrzymać odszkodowanie za rzeczy uszkodzone podczas np. zalania aneksu kuchennego wskutek awarii zmywarki? Musisz przedstawić firmie ubezpieczeniowej nie tylko dokumentację fotograficzną, ale także spis mienia, który będzie zawierał liczbę i wartość uszkodzonych przedmiotów. Jeżeli rzeczy zostaną skradzione wskutek włamania do mieszkania, ubezpieczyciel może zażądać od klienta dokumentu, który potwierdzi rzeczywiste posiadanie tych przedmiotów.