Świadczenie progresywne

Świadczenie progresywne jest wypłacane z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW. Podczas obliczania wysokości świadczenia bierze się pod uwagę nie tylko wielkość trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumę ubezpieczenia, ale także współczynnik progresji, dzięki któremu osoba poszkodowana uzyskuje wyższe świadczenie.

Warunki świadczeń progresywnych w NNW szkolnym

Świadczenie progresywne może być przyznawane na różnych zasadach. Wiener stosuje dodatkowe świadczenie tylko w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu, które wynoszą minimum 61%. Kwota jest taka sama dla uszczerbku wynoszącego 72%, 89% czy 100%. Nieco inny system stosuje Generali. Ubezpieczyciel różnicuje współczynnik progresji w zależności od wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegóły są podane w poniższych tabelach.

Świadczenie progresywne w NNW szkolnym Wiener

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA pozwala na ubezpieczenie uczniów i studentów do 26 roku życia. Świadczenie progresywne w tym przypadku może być przyznawane na różnych zasadach. Wiener stosuje dodatkowe świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia tylko w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu, które wynoszą minimum 61%. Kwota jest taka sama dla uszczerbku wynoszącego 72%, 89% czy 100%. Natomiast nie jest ono wypłacane, gdy powodem wypadku jest akt terroru. Nieco inny system stosuje Generali. Ubezpieczyciel różnicuje współczynnik progresji w zależności od wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegóły są podane w poniższych tabelach.

Świadczenie progresywne Suma ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów
2000 zł 10 000 zł
4000 zł 20 000 zł
6000 zł 30 000 zł
8000 zł 40 000 zł
10 000 zł 50 000 zł
Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczenia szkolnego Wiener (13.09.2021). Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczenia szkolnego Wiener (27.10.2020).

Świadczenie progresywne od Wiener przysługuje za takie trwałe uszczerbki na zdrowiu jak:

  • utrata prawej kończyny górnej powyżej stawu łokciowego,
  • całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn,
  • całkowita utrata obu stóp,
  • obustronna utrata wzroku, mowy lub obustronna słuchu,
  • całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki,
  • zaburzenia psychiczne, które wymagają stałej opieki osób trzecich,
  • porażenie połowicze utrwalone lub parapareza.

Świadczenie progresywne w NNW szkolnym Generali

Generali oblicza świadczenie progresywne na podstawie iloczynu:

  • procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • współczynnika progresji,
  • sumy ubezpieczenia, która jest aktualna w dniu nieszczęśliwego wypadku.
Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu Współczynnik progresji Przykłady trwałych uszczerbków na zdrowiu
do 25% 1,0 Ubytek w kościach czaszki o średnicy do 6 cm2 (10-20%), Złamanie mostka ze zniekształceniami (1-10%)
od 26% do 50% 1,5 Uszkodzenie przełyku powodujące odżywianie tylko płynami (50%), Utrata wzroku w jednym oku (35%)
od 51% do 65% 2,0 Afazja całkowita motoryczna (60%)
od 66% do 85% 2,5Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego, które utrudniają chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym (70-80%) Utrata kończyny dolnej przy wyłuszczeniu jej w stawie biodrowym (75-85%)
więcej niż 85% 3,0Porażenie połowicze lub paraplegie uniemożliwiające stanie i chodzenie o własnych siłach; 0 – 1° w Skali Lovette’a (100%)
Opracowanie własne na podstawie OWU (27.10.2020)

Świadczenie jest wypłacane za trwały uszczerbek na zdrowiu, który powstał wskutek nieszczęśliwego wypadku nie później niż 2 lata od dnia zdarzenia. Nie ma tutaj zastosowania konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia. 

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją bądź poważnego urazu nie mogą się ze sobą łączyć. Świadczenie progresywne nie może zostać połączone ze świadczeniem za złamanie kości w ramach jednej umowy NNW.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w październiku to 201 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Malwina opinia o Mubi.pl

W porównaniu z innymi kalkulatorami wydaje mi się, że pytań jest mało. Kupiłam dzisiaj OC :) Zastanawiałam się przez chwilę, gdzie zrobię to w niedzielę, ale przypomniałam sobie, że przecież można to zrobić online :) Polecam, Malwina.

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

phula opinia o Mubi.pl

za darmo można porównać sobie różne oferty ubezpieczenia, ma sie wtedy konkretne rozeznanie, polecam skorzystać bo łatwiej wtedy wybrac najtansza dla siebie opcje

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo