Szkoda częściowa

Szkoda częściowa w autocasco to uszkodzenie pojazdu mechanicznego wymagające naprawy, której koszt nie przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą. Z kolei w ubezpieczeniu OC to uszkodzenie, którego koszt naprawy nie przekracza 100% wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody. Wartość pojazdu na dzień szkody jest wyceniana za pomocą specjalistycznych systemów, np. INFO-PLUS-NET udostępnianego przez Info-Ekspert. Szkodą częściową jest zarówno rozbita szyba czołowa wskutek aktu wandalizmu, jak i wgnieciona maska wskutek kolizji albo po upadku złamanej podczas wichury gałęzi.

Szkoda częściowa z OC sprawcy kolizji

Jeśli Twój samochód został uszkodzony wskutek kolizji lub wypadku z winy innego kierowcy, możesz domagać się odszkodowania za szkodę częściową z OC pojazdu, którym zostało spowodowane zdarzenie. 

Jeżeli:

  • koszt naprawy Twojego auta nie wyniesie więcej niż 30 000 zł, 
  • kolizja zdarzyła się w Polsce, 
  • w zdarzeniu brały udział tylko dwa pojazdy zarejestrowane w kraju,
  • sprawca jest znany, 

prawdopodobnie będziesz mógł skorzystać z BLS – bezpośredniej likwidacji szkody. Kliknij, aby poznać szczegóły tej opcji.

Przykład

Mariola zaparkowała na kilka minut pod marketem, aby kupić kilka składników na obiad. W sklepie usłyszała huk z zewnątrz. Kiedy wyszła z marketu, zobaczyła, że w jej auto wjechał inny samochód. Jego kierowca zaczął przepraszać Mariolę, zapewnił, że ma OC i że mogą spisać oświadczenie. Mariola mogła skorzystać z BLS-u własnego ubezpieczyciela, który rozliczył się bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy.

Szkoda częściowa a samochód zastępczy

Nawet jeśli nie masz ubezpieczenia assistance, możesz skorzystać z samochodu zastępczego na koszt firmy ubezpieczeniowej sprawcy szkody. Okres wynajmu jest uzależniony od czasu naprawy Twojego pojazdu i innych czynności, które trzeba wykonać przed nią. Zatem auto zastępcze przysługuje Ci nie tylko od momentu rozpoczęcia naprawy, ale już wcześniej, kiedy np. warsztat czeka na sprowadzenie części. O wszystkich zasadach wynajmu samochodu zastępczego po szkodzie częściowej możesz przeczytać w poradniku: “Samochód zastępczy z OC sprawcy – co należy wiedzieć?”.

Szkoda częściowa z AC

W ramach autocasco możesz zlikwidować szkodę częściową powstałą z Twojej winy, o ile przyczyna powstania szkody nie jest objęta wyłączeniami odpowiedzialności. Szukając AC, zwróć uwagę na wariant likwidacji szkody częściowej i rodzaj użytych części do naprawy elementów. Możesz wykupić amortyzację części i zrezygnować z udziału własnego, jeśli chcesz uniknąć partycypowania w kosztach likwidacji szkody.

Jeśli zawarłeś umowę AC z zapisem o odnawialnej sumie ubezpieczenia, to szkody częściowe wypłacane w czasie trwania umowy nie wpływają na wysokości kolejnych odszkodowań. Nieodnawialna suma ubezpieczenia z kolei uszczupla się z każdą zlikwidowaną szkodą.