Szkoda w mieniu

Szkoda w mieniu to rodzaj szkody majątkowej rzeczowej, która może mieć formę rzeczywistej straty lub utraconej korzyści. Rzeczywistą stratą jest np. rozbita szyba w aucie, którą trzeba wymienić na nową. Utraconą korzyścią jest np. niemożność korzystania z uszkodzonego po stłuczce samochodu, którego naprawa zajmie tydzień. Wskutek tego właściciel pojazdu może być narażony na chociażby utratę zarobku, jeśli wykorzystuje samochód do pracy. Jedno zdarzenie, np. stłuczka, może wywołać zarówno rzeczywistą stratę, jak i utratę osiągalnych korzyści.

Odszkodowanie z OC samochodu za szkodę w mieniu

Jeśli doszło do szkody w mieniu wskutek kolizji lub wypadku z winy innego kierowcy, dostaniesz odszkodowanie z OC samochodu, którym wyrządzono szkodę. Jeżeli auto nie jest ubezpieczone, sprawę przejmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaci Ci odszkodowanie, a następnie będzie domagał się zwrotu jego kosztów od sprawcy na mocy regresu.

Istnieje jednak kilka wyjątków. 

Art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

W przywołanym artykule przeczytasz również, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu:

  • wyrządzone przez sprawcę właścicielowi samochodu, którym sprawca się poruszał (wyjątkiem jest szkoda w mieniu powstała wskutek zderzenia pojazdów opisanych w art. 38. ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych);
  • powstałe w przewożonych odpłatnie ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że stroną odpowiedzialną jest posiadacz pojazdu innego niż pojazd przewożący przedmioty;
  • polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska.
Przykład

Pożyczyłeś/-aś samochód bliskiej Ci osobie, aby mogła wyjechać z rodziną i psem na weekend. Niestety wesoła gromadka miała stłuczkę. Kierowca, chcąc ominąć leśne zwierzę, które wyskoczyło nagle na jezdnię, gwałtownie skręcił i uderzył w samochód zaparkowany na poboczu. Nie dostaniesz odszkodowania za szkodę w mieniu z własnego OC, wyłącznie z AC.