Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to uszkodzenie, częściowa lub całkowita utrata albo upośledzenie funkcji danego organu, narządu lub układu, wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pogorszenie czynności życiowych organizmu musi być trwałe i niewskazujące na poprawę w przyszłości. Chociażby w kontekście ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, trwały uszczerbek na zdrowiu jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który jest zdarzeniem gwałtownym, przypadkowym i nagłym, powstałym bezpośrednio z przyczyn zewnętrznych i losowych.

Co jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

OWU NNW zawiera tabelę uszczerbków na zdrowiu, która podaje, jaki procent sumy ubezpieczenia należy się za daną  przypadłość. Stan osoby poszkodowanej jest oceniany przez konsultanta medycznego firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jest niemożliwe na podstawie dokumentacji, ubezpieczyciel może skierować osobę poszkodowaną na dodatkowe badania.

Jeśli poszkodowany kierowca bądź pasażer doznał kilku uszczerbków na zdrowiu, sumuje się je wszystkie, przy czym odszkodowanie nie może być wyższe niż 100% sumy ubezpieczenia. Oczywiście ubezpieczyciele wypłacają świadczenia również za złamania, rany itp. oraz pokrywają koszty leczenia czy zakup sprzętu ortopedycznego.

Przykład

Hubert został poszkodowany w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę. Oprócz odszkodowania z OC sprawcy, może ubiegać się o odszkodowanie z własnego NNW. Hubert doznał kilku uszczerbków na zdrowiu. Według tabeli w OWU NNW należy mu się łączne odszkodowanie w wysokości 36% sumy ubezpieczenia. Jeśli obrażenia Huberta byłyby na tyle poważne, że za poszczególne uszczerbki należałoby mu się odpowiednio 60%, 30% i 25% sumy ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie maksymalnie do wysokości 100% sumy NNW, a nie 115%.

Przykładowe trwałe uszczerbki na zdrowiu to:

  • padaczka pourazowa (z zaburzeniami psychicznymi lub bez),
  • utrata fragmentu nosa,
  • ubytek języka z zaburzeniami mowy i/lub połykania,
  • połowiczne niedowidzenie dwuskroniowe,
  • uszkodzenie wątroby wymagające usunięcia części narządu,
  • uszkodzenie macicy leczone rekonstrukcyjnie,
  • uszkodzenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z ograniczeniem ruchomości.

Jeśli ubezpieczyciel najpierw wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, np. 40% sumy ubezpieczenia NNW, a później osoba poszkodowana umrze, firma ubezpieczeniowa wypłaci świadczenie za tę śmierć osobom bliskim w takiej wysokości, aby całe odszkodowanie nie przekroczyło 100% sumy ubezpieczenia. Czyli w tym przypadku zakład ubezpieczeń wypłaciłby dodatkowo 60% sumy NNW. Wyjątkiem może być sytuacja, w której umowa NNW zawiera specyficzne rozszerzenie.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu

W prawie znajduje się także definicja długotrwałego uszczerbku na zdrowie. Jest nim takie naruszenie fizycznej bądź psychicznej sprawności, którego wynikiem jest upośledzenie czynności organizmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ale który wskazuje na możliwość poprawy w przyszłości.