Ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia dobrowolne nie są narzucane ustawowo jak np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa ubezpieczenia dobrowolnego jest zawierana z woli osoby, która decyduje o zakresie ochrony i może go dopasować do swoich potrzeb.

Ubezpieczenia dobrowolne komunikacyjne

Najpopularniejsze dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne to autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i assistance. Ponadto właścicielom pojazdów oferuje się także inne ubezpieczenia dobrowolne, które są uzupełnieniem wcześniej wspomnianych, np.:

 • ubezpieczenie ochrony prawnej;
 • ubezpieczenie opon;
 • ubezpieczenie szyb;
 • ubezpieczenie dokumentów (np. dowodu rejestracyjnego), kluczyków i tablic;
 • ubezpieczenie bagażu;
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w podróży.
grafika
Przykład

Pan Marian przedłużał umowę ubezpieczenia OC samochodu i zdecydował się na kupienie autocasco. Kierowca dowiedział się, że za niewielką kwotę może dokupić ubezpieczenie szyb i opon. Jeśli wskutek zdarzenia drogowego zostaną uszkodzone wyłącznie szyby lub opony, pan Marian może zgłosić szkodę z ich ubezpieczenia, zachowując zniżki na autocasco. Ponadto w ramach ubezpieczenia opon może uzyskać pomoc w wymianie lub naprawie koła po wjechaniu w dziurę w nawierzchni oraz skorzystać z odholowania pojazdu do zakładu wulkanizacyjnego.

W przypadku wzięcia samochodu w leasingu lub na kredyt bank lub firma leasingowa będzie wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia AC. Kredytobiorca lub leasingobiorca może także zdecydować się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia GAP, czyli ochrony od utraty wartości pojazdu.

Ubezpieczenia dobrowolne nieruchomości

O ile ubezpieczenie mieszkania lub domu jest dobrowolne, o tyle jeśli nieruchomość jest finansowana kredytem hipotecznym, bank może wymagać od klienta, aby wykupił minimum ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ustanowił cesję na bank.

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia nieruchomości możesz objąć ochroną nie tylko mury, ale również stałe elementy (np. podłogi), ruchomości domowe (np. sprzęt elektroniczny) czy przedmioty wartościowe (np. antyki warte kilka tysięcy złotych).

Dobrowolne ubezpieczenie mieszkania obejmuje ochroną także pomieszczenia przynależne, które nie muszą sąsiadować z mieszkaniem – np. piwnicę w bloku albo komórkę przy schodach. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia domu możesz objąć ochroną również garaż, budynek gospodarczy, elementy posesji czy domek letniskowy. Ubezpieczyciel może zaoferować Ci również ubezpieczenie bagażu w podróży, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym czy ochronę zwierząt domowych.

Ubezpieczenia dobrowolne turystyczne

Na dobrowolne ubezpieczenie turystyczne składa się kilka elementów. Podstawowy wariant zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance podróżne, a czasami także NNW. Turysta może zabezpieczyć się również na wypadek wyrządzenia szkód innym osobom – czyli kupić OC w życiu prywatnym. 

Polisa turystyczna sama z siebie jest dobrowolna, jednak w przypadku wyjazdu w niektóre części świata może okazać się niezbędna. Obejmuje głównie ubezpieczenie kosztów leczenia, akcji ratunkowej czy transportu powrotnego do kraju. Brak ubezpieczenia może skutkować nieprzyznaniem wizy lub odmową wpuszczenia na obszar kraju.

Ubezpieczenie podróżne jest wymagane m.in. podczas wyprawy do:

 • Rosji,
 • Białorusi,
 • Iranu,
 • Madagaskaru,
 • Algierii,
 • Nigerii.

W zależności od planowanej aktywności dobrowolne ubezpieczenie turystyczne może zawierać np. ubezpieczenie sportów rekreacyjnych, wysokiego ryzyka czy ekstremalnych, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie bagażu.

Osoby chore przewlekle, wyjeżdżające do pracy za granicę również powinny pamiętać o wykupieniu odpowiedniej klauzuli. Ubezpieczyciele oferują także ochronę mieszkania lub domu wyłącznie na czas pobytu poza miejscem zamieszkania.