Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo nazywane jest także ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Dzięki takiej ochronie ubezpieczony otrzyma finansową rekompensatę, gdy dojdzie do szkody na mieniu, czyli przewożonym towarze. Ubezpieczenie to dotyczy zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych towarów, surowców, półproduktów i produktów.

Zakres ubezpieczenia cargo

Dzięki ubezpieczeniu cargo ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, gdy przewożony ładunek zostanie:

 • uszkodzony,
 • zniszczony,
 • skradziony.

Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczenia ładunków w transporcie to:

 • pożar,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • osunięcie ziemi,
 • zapadnięcie ziemi,
 • sztorm,
 • lawina,
 • upadek przedmiotu na środek transportu,
 • wypadek środka transportu,
 • wandalizm,
 • rabunek.

To przykładowa lista zdarzeń objętych ochroną. Dokładny zakres ochrony zależy od warunków umowy ubezpieczenia i wybranego wariantu polisy – ubezpieczyciel może mieć w ofercie wariant podstawowy, rozszerzony i pełny (np. ERGO Hestia). 

Dla kogo jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie ładunków w transporcie skierowane jest do:

 • osób prywatnych,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Jak podaje TUZ Ubezpieczenia, polisę cargo wykupuje się na 12 miesięcy. Warto także zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia – część ofert obejmuje ochroną wyłącznie transport krajowy.