Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb samochodowych jest dobrowolne i zapewnia ochronę finansową na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. W ramach ubezpieczenia możesz naprawić lub wymienić szyby, nie tracąc zniżek na zakup autocasco z powodu zgłoszenia i likwidacji szkody, jeśli pojazd wskutek zdarzenia nie doznał innych uszkodzeń.

Jak działa ubezpieczenie szyb?

Możesz zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb, jeśli wskutek kolizji, aktu wandalizmu, zderzenia z przedmiotem lub zwierzęciem z zewnątrz pojazdu itp. ucierpią w nim wyłącznie szyby. 

Likwidując szkodę z ubezpieczenia szyb, zachowasz zniżki na AC.

Przykład

Tadek zaparkował samochód przed działką, na którą zawiózł swoją babcię. Wracając do samochodu, zobaczył z daleka, że dwóch nastolatków opiera się o maskę jego Volkswagena, paląc papierosy. Zaczął krzyczeć, żeby się przesunęli. W odpowiedzi jeden z chłopaków rzucił kamieniem w przednią szybę samochodu i uciekł z towarzyszem. Tadek mógł zgłosić szkodę z ubezpieczenia szyb. Gdyby zgłosił ją jako akt wandalizmu objęty ochroną autocasco, ubezpieczyciel obniżyłby zniżkę na AC przed zawarciem kolejnej umowy, co sprawiłoby, że zapłaciłby więcej za kolejny rok ochrony.

Suma ubezpieczenia szyb a likwidacja szkody

Umowa określa maksymalną sumę ubezpieczenia, np. 3 000 zł. Ubezpieczyciel może zastrzec, że suma ubezpieczenia szyb maleje z każdym wypłaconym odszkodowaniem aż do jej całkowitego wyczerpania, czyli jest redukcyjna. Klient ma prawo do doubezpieczenia, czyli wyrównania sumy do pierwotnej wysokości za dodatkową opłatą. 

Przykład

Ewelina zgłosiła uszkodzenie szyby czołowej z ubezpieczenia szyb. Jego suma została pomniejszona o 1 500 zł. Ewelina zapłaciła niewielką składkę za doubezpieczenie, przywracając wysokość sumy ubezpieczenia sprzed szkody. Kobieta obawiała się, że w przypadku kosztowniejszej wymiany w ciągu roku zredukowana suma okaże się niewystarczająca.

Likwidacja szkód może być objęta udziałem własnym. Ubezpieczyciel może zastrzec udział własny w naprawie szyby czołowej w wysokości 25% lub w naprawie drugiej i każdej kolejnej szkody niezależnie od rodzaju szyby, np. w wysokości 40%.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb

Oprócz standardowych wyłączeń odpowiedzialności, towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec, że:

  • nie ponosi kosztów naprawy szyb laminowanych po deliminacji, czyli rozwarstwionych wskutek warunków atmosferycznych lub wcześniejszego uszkodzenia, które nie zostało naprawione;
  • nie wypłaci odszkodowania za szybę uszkodzoną wskutek niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu lub niepoprawnego załadowywania lub rozładowywania pojazdu;
  • nie chroni w przypadku uszkodzeń szyb związanych z ich wadami fabrycznymi;
  • odmówi wypłaty odszkodowania, gdy szkoda powstała w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej;
  • nie rekompensuje uszkodzenia i zniszczenia elementów poza szybami, np. szyberdachu, dachu panoramicznego, reflektorów, nalepki kontrolnej, uszczelek, listew, folii antywłamaniowej itp.

Powyższy zbiór wyłączeń ochrony jest przykładowy. Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziesz w OWU poszczególnych ubezpieczycieli.

Istnieje wyjątek: ubezpieczyciel może zapłacić za wymianę dodatkowych elementów, jeśli ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało jednocześnie ze szkodą w szybie, ale trzeba je obowiązkowo wymienić podczas naprawy szyby.