Umowa grupowa

Umowa grupowa to umowa ubezpieczenia zbiorowego, która obejmuje ochroną co najmniej kilka osób. Można w niej wskazać z imienia i nazwiska wszystkie osoby ubezpieczone, np. grupkę znajomych podróżników, lub ubezpieczyć wybraną liczbę osób, nie wskazując ich imiennie. Jeśli chcesz ubezpieczyć rodzinę na wakacje, możesz skorzystać z umowy ubezpieczenia rodzinnego. Zarówno na ubezpieczenia zbiorowe, jak i rodzinne mogą przysługiwać dodatkowe zniżki.

Umowa grupowego ubezpieczenia podróżnego

1. Czy jedna osoba może kupić ubezpieczenie podróżne dla kilku osób i zawrzeć umowę w ich imieniu?

Tak. Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie turystyczne online, musisz podać w formularzu dane podróżników oraz zaznaczyć, czy chorują na choroby przewlekłe, aby dopasować prawidłowo zakres polisy. 

2. Jakich danych potrzeba do zawarcia umowy grupowej dla podróżników?

Na przykład kalkulator polisy podróżnej PZU wymaga podania liczby podróżników oraz:

  • określenia dat urodzenia;
  • informacji o ewentualnych chorobach przewlekłych;
  • odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie osoby należą do Twojej rodziny;
  • imion i nazwisk;
  • numerów PESEL;
  • wyłącznie Twojego adresu zamieszkania i adresu do korespondencji.

3. Czy można kupić ubezpieczenie turystyczne dla kilku osób, jeśli jedna z nich jest za granicą, a pozostali w Polsce?

Tak, ale w takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa może zastosować kilkudniową karencję, więc ochrona nie będzie aktywna od razu.

4. Czy można kupić ubezpieczenie grupowe dla pracowników na delegacje?

Tak. Jako pracodawca, który regularnie wysyła pracowników za granicę, możesz skorzystać z polisy otwartej. Nie musisz podawać imion i nazwisk wybranych pracowników do polisy z góry na cały rok, ale musisz prowadzić ewidencję wyjazdów i zgłaszać je ubezpieczycielowi. 

W przypadku polisy otwartej płacisz składkę zaliczkową obliczoną na podstawie liczby osobodni, czyli liczby osób ubezpieczonych pomnożonych razy liczbę dni za granicą. Składka zostaje zweryfikowana na koniec umowy ubezpieczenia lub jeszcze w jego trakcie, jeśli potrzebna jest nadpłata.

Czy ubezpieczenie uczniów w szkole to rodzaj ubezpieczenia grupowego?

Tak, to jest ubezpieczenie grupowe NNW dla uczniów. Warunki takiej ochrony są z góry ustalone dla wszystkich, więc taka polisa jest mniej elastyczna niż wariant indywidualny. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciele oferują także indywidualne ubezpieczenia dla dziecka.